In memoriam John Tielrooij

Ons bereikte het droevige bericht dat op 5 april is overleden

                                                                      John Tielrooij
                                                                        erelid KNGU

John Tielrooij werd geboren in Amsterdam en raakte na de Tweede Wereldoorlog door zijn vrouw Jeanne betrokken bij de gymnastiek en heeft dit nooit meer losgelaten.

Via de vereniging Kracht en Vriendschap kwam hij al snel bij de Amsterdamse Turnbond en daarna maakte hij de stap naar de sectie gymnastiek en recreatie van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. Hiervan werd hij in 1972 voorzitter. Een functie die hij tot 1981 vervulde. Gedurende deze periode maakte de bond een grote groei door en werd de basis gelegd voor de fusie met de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond, die uiteindelijk in 1987 zijn beslag kreeg. Voor zijn verdiensten voor de bond ontving John het erelidmaatschap van het KNGV.

Zowel tijdens zijn periode als voorzitter, maar ook daarna was John nauw betrokken bij de organisatie van een aantal grote internationale evenementen, zoals de EK ritmische gymnastiek 1980 in Amsterdam, de wereldkampioenschappen turnen 1987 in Rotterdam en de Wereldgymnaestrada 1991 in Amsterdam.

In 1990 nam hij het initiatief voor de oprichting van de Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie, de stichting die zich bezighoudt met het bewaren van de historie van de bond, waarbij John tot het laatst betrokken is geweest.

De KNGU en de Stichting Gymnastiek-en Turnhistorie verliezen in John Tielrooij een markante persoonlijkheid die wij ons blijven herinneren als een man met een warme en grote belangstelling voor sport en de geschiedenis van de KNGU in het bijzonder.

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Namens de KNGU in deze,

Jan Hoeve
voorzitter Stichting Gymnastiek- en Turnhistorie