Meer leden met nijntje Beweegdiploma

Jonge kinderen bewegen iedere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpalen als het behalen van het zwemdiploma, kunnen fietsen en je eigen naam schrijven. Hoe klein of groot de stap ook is, aan de basis hiervan ligt: bewegen. Zonder beweging worden al die dingen heel lastig. In de gymsport leren we peuters en kleuters deze basis van bewegen goed aan en hier hebben kinderen hun hele leven profijt van!

Groei ledenaantal
Sinds 2017 zit het aantal leden in de leeftijd 0-5 jaar weer in de lift! De teller van het aantal actieve geregistreerde leden stond in 2017 op een kleine 13.000. Halverwege 2019 is dit aantal met 73% gestegen naar ruim 22.500. Zou het de toegenomen bewustwording bij ouders zijn dat hiervoor gezorgd heeft? Of de aantrekkende kracht van nijntje, het boegbeeld van het Beweegdiploma?

Meer leden bij aanbieders nijntje Beweegdiploma
Gemiddeld heeft een gymvereniging 24 jonge leden geregistreerd in Digimembers. Opvallend is dat verenigingen die het nijntje Beweegdiploma aanbieden gemiddeld 40 actieve leden in de boeken hebben. Bij verenigingen zonder het nijntje Beweegdiploma keurmerk is het gemiddelde ledenaantal 18 leden.Meer jonge leden bij de Hoornse Gymnastiek & Turn Vereniging
In Hoorn is dit jaar een derde les van het nijntje Beweegdiploma gestart. Arlane Pol van HG&TV vertelt: Twee jaar geleden hadden we nog maar 4 peuters in de ouder-kindgym les. Toen zijn we Beweegdiploma keurmerkhouder geworden en hebben we onze lessen verplaatst naar de zaterdagochtend. Nu geven we die ochtend aan wel 30 kinderen les. Ik krijg nog wekelijks nieuwe aanmeldingen, we merken dat het nijntje Beweegdiploma echt mensen aantrekt.

Doe je voordeel met het Beweegdiploma
Nijntje heeft op jonge kinderen en hun ouders een enorme aantrekkingskracht. Wist je dat je als bij de KNGU aangesloten vereniging de nijntje Beweegdiploma lessen gratis mag aanbieden? Je betaalt enkel voor de opleidingskosten voor de Beweegdiploma opleiding of bijscholing en de verzendkosten van de diploma’s. De Beweegdiploma’s met cadeautje (een beweegboek of gymtas) kun je zonder extra kosten aan de deelnemende kngu-leden geven. Je betaalt hiervoor alleen verzendkosten.

Anita Waldram, voorzitter van SSS Grou (Friesland)
Dankzij het nijntje Beweegdiploma komen er nu al peuters van amper 2 jaar bij ons naar de les. Deze kindjes sporten al vóórdat ze op zwemles gaan bij ons, vroeger kwamen ze pas daarna naar de gymnastiekvereniging. Ik ben zelf jeugdarts en zie dat kinderen die hun Beweegdiploma halen motorisch veel verder zijn dan andere peuters en meer zelfvertrouwen hebben.

Voor meer informatie bezoek de website van het nijntje Beweegdiploma


Dit artikel is afkomstig uit The Connection. The Connection is een magazine van de KNGU voor clubbestuurders. 
Het lidmaatschap van het communicatieplatform The Connection kost de club € 165,- per jaar. Dat houdt in drie keer per jaar 10 exemplaren van het magazine The Connection, gratis toegang (2 personen) tot het jaarlijkse bestuurderscongres, alsmede gratis e-mailnieuwsbrieven met actueel nieuws. Voor het afsluiten van een clubpakket log je in in het KNGU-loket.