Nieuw dopingreglement

Op 31 mei heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) laten weten dat er vanaf 1 januari 2021 een nieuw Nationaal Doping Reglement (NDR) van toepassing is. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti-Doping Code. Opsteller van deze Code is het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA heeft recentelijk het NDR getoetst en geoordeeld dat het NDR op een aantal punten moest worden aangepast om volledig te voldoen aan de eisen van de Code. De bijbehorende bijlagen (de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereaboutsbijlage 2021) zijn ongewijzigd. 

Het vernieuwde NDR is te vinden op de website van het ISR: https://www.isr.nl/doping/reglementen  

De belangrijkste wijzigingen zijn op een rijtje gezet; hier vind je de toelichting van de Dopingautoriteit op deze veranderingen.  

Dopingreglement KNGU 
Als lid van de KNGU ben je via de statuten gebonden aan de tuchtrechtspraak van de KNGU, welke via een overeenkomst door de KNGU is overgedragen aan het ISR. Dit betreft ook het Dopingreglement. Dit betekent dat - op leden van de KNGU - bij een verdenking van doping het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van toepassing is, inclusief de daarvan deel uitmakende dopinglijsten, de bijlage Dispensaties en de bijlage Whereabouts, alsmede de door de internationale sportfederatie (FIG) op de KNGU van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen. Meer informatie vind je hier.