Nieuw: handboek toetsing pedagogisch prestatieklimaat

De KNGU streeft naar een open, veilige en plezierige cultuur binnen de turnsport. Pedagogisch verantwoorde begeleiding is daarvoor noodzakelijk. Alle landelijk erkende centra voor talentontwikkeling en topsport worden komende jaren actief getoetst aan de hand van een landelijk toetsingskader. Hiervoor is recentelijk een handboek ontwikkeld. Ook andere clubs kunnen hier op termijn gebruik van maken om hun leden pedagogisch verantwoord op te leiden.

Landelijk toetsen

Heeft de trainer een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? Is er een vertrouwenscontactpersoon bij de club? Welke omgangsregels zijn er in de turnhal? Een greep uit vragen die leven bij ouders van sportende kinderen. Ook trainers, coaches, clubbestuurders en sporters komen wel eens dingen tegen in de praktijk, waarvan ze zich afvragen: Hoe zit dit eigenlijk? Om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, ontwikkelde de KNGU een handboek voor een landelijk toetsingskader voor een pedagogisch prestatieklimaat.

Communicatie en regels

Het creëren van zo’n verantwoord pedagogisch prestatieklimaat gaat aan de ene kant om cultuur en gedrag en de andere kant om structuur en systemen. Het hebben van omgangsregels leidt niet automatisch tot de gewenste sportieve omgang met elkaar. Juist de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven in de praktijk maakt het verschil. Technisch directeur van de KNGU Mark Meijer: “We kunnen een erkenning of licentie intrekken, maar het mooiste is als mensen met elkaar in gesprek gaan. Want het zit ‘m vaak in de communicatie en niet zozeer in de regels. Door dit handboek verenigen we deze twee aspecten met elkaar.”

Inhoud handboek

Het handboek, ontwikkeld door een groep van in- en externe sportexperts waaronder de bondscoaches van de KNGU en adviseurs van NMC Bright, bestaat uit twee delen:

  1. Het toetsingskader: de minimale eisen die gesteld worden aan aspecten zoals omgangsregels, licentie en beroepscode, VOG, communicatie, vertrouwenscontactpersoon, Centrum Veilig Sport en Fier/Speak up, multidisciplinair overleg, ouderbetrokkenheid, uitstroom, bijscholing en intervisie.
  2. Het toetsingsproces: op welke wijze wordt getoetst, hoe vaak gebeurt dit en wat wordt gedaan met de uitkomsten?

Met deze ontwikkelde checklist kunnen ouders, sporters, bestuurders en specialisten kijken of een topsportclub voldoet aan alle randvoorwaarden voor een veilige en optimale prestatieomgeving.

Verbetercyclus

De KNGU voert de toetsing gefaseerd in. Meijer is tevreden met het handboek zoals het er nu ligt. “Dit jaar vindt de eerste toetsingsronde plaats. Gebaseerd op feitelijke ‘harde’ criteria (zoals de VOG) en op ‘zachte’ criteria (bijvoorbeeld de cultuur). In 2020 brengen we de digitalisering van de feitelijke toets in de praktijk bij al onze partners binnen de topsportinfrastructuur. Daarnaast draaien we een pilot bij twee erkende centra voor talentontwikkeling en topsport, waarbij we toetsen op de zachte criteria zoals gedrag.” 

De KNGU monitort de daaruit voortkomende verbeterpunten. De progressie die een topsport- en talentontwikkelingscentrum maakt op de geformuleerde verbeterpunten wordt in de daarop volgende toetsingsronde in 2021 weer besproken. Op deze wijze ontstaat een verbetercyclus bij de topsportcentra, waarvan zowel sporters, ouders als coaches gaan profiteren. “Door deze meetlat laten we zien dat de KNGU haar verantwoordelijkheid neemt voor een excellerend pedagogisch prestatieklimaat. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dit is een forse stap voorwaarts.”

Handboek inzien?

Bekijk het handboek, zodat je inzicht krijgt hoe en wat er getoetst wordt. Aan de hand van de resultaten van de pilot dit jaar, gaan we het handboek updaten. De volgende stap is dat we het bruikbaar maken voor alle gymclubs. Heb je een vraag? Stuur een mail naar [email protected] of bel 055 505 8700.