Nieuw nationaal trainingscentrum Heerenveen in gebruik genomen

Het werd te druk in de Epke Zonderland-turnhal in Heerenveen. Hier trainde naast de Nederlandse top ook lokale turnverenigingen. Een prachtige combinatie tussen breedtesport en topsport, echter uitbreiding was gewenst. Eind 2019 ging de gemeenteraad van Heerenveen akkoord met de bouw van een tweede turnhal. Gisteren is de nieuwe topsportturnhal in Heerenveen in gebruik genomen door de dames en heren van TeamNL en de talenten van de KNGU.

Vier maanden na de start van de bouw van deze topsport turnhal kwamen gisterochtend de TeamNL turn(st)ers binnen voor de eerste training op deze nieuwe locatie. Een prachtige plek, vindt ook Epke Zonderland: ‘De afgelopen maanden zagen we de hal in opbouw. Nu konden we er voor het eerst trainen. Een mooi moment, maar ook bijzonder, want ik neem voor de TeamNL trainingen afscheid van mijn ‘eigen’ hal. Die heeft toch een speciaal plekje. Deze nieuwe hal heeft alles wat een professioneel turn(st)er zich kan wensen. Hier kunnen we ons optimaal voorbereiden op de Spelen.’

Met de bouw was zo'n 1,3 miljoen euro gemoeid. Het bedrag is gefinancierd door de gemeente Heerenveen. Sportstad Heerenveen wordt eigenaar en exploitant van de nieuwe hal. Door de coronapandemie liep de ingebruikname vertraging op, omdat specifieke turnmaterialen niet op tijd werden geleverd.

Een maand later dan gepland werd de sleutel overhandigd aan Sportstad-directeur Rinse Bleeker: ‘Door de nauwe en zeer goede samenwerking tussen KNGU, NOC*NSF, gemeente Heerenveen, Topsport NOORD en Sportstad Heerenveen waren we in staat om binnen acht maanden de meeste unieke topsporttrainingslocatie te bouwen voor de nationale top turnen dames en heren. We zijn enorm verguld met deze prachtige hal en alle bijbehorende faciliteiten.’

Breedtesport
De Epke Zonderland-turnhal blijft onder andere in gebruik door de Heerenveense turnverenigingen. Dagelijks bedrijven hier honderden turn(st)ers, van jong tot oud, hun sport. Doordat de topturners nu hun eigen hal hebben komen er meer breedtesport mogelijkheden. ‘Door de verhuizing van TeamNL naar de nieuwe hal, hebben we meer mogelijkheden voor wedstrijden,’ vertelt Bleeker. ‘Er is een vaste tribune die ruimte biedt aan maximaal 300 toeschouwers en er is een eigen restaurant. De eerste wedstrijd is helaas door de coronamaatregelen gecanceld, hopelijk kunnen we snel gaan starten.’

Officiële opening voorjaar
De officiële opening laat nog even op zich wachten en staat nu gepland voor de lente van dit jaar. Rinse Bleeker: ‘We laten de opening niet ongemerkt voorbij gaan. We willen dit op een leuke, feestelijke manier vieren. Helaas kan dit niet met de huidige coronamaatregelen. Dus we stellen het uit tot het voorjaar en hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn. Hoe en wat precies, dat hangt helemaal af van de situatie. Maar wat in het vat zit, dat verzuurt niet.’

Wethouder Jelle Zoetendal - Heerenveen: ‘Om ons ijzersterk sportprofiel te behouden in Heerenveen, was een impuls voor het turnen absoluut nodig. Met de komst van de professionele turnhal is dit de aankomende jaren zondermeer geborgd. Bovendien is het een mooie kans om de ruimte in de bestaande hal nog meer te gebruiken voor het turnen als breedtesport. Al onze inwoners, van jong tot oud, profiteren hiervan.’

Directeur Sportstad Rinse Bleeker: ‘De samenwerking tussen Topsport NOORD, de Gemeente Heerenveen en Sportstad Heerenveen heeft onder andere geleid tot de realisatie van de nieuwe turnhal. Deze samenwerking sluit naadloos aan op de visie van Sportstad Heerenveen voor het doorontwikkelen van sport in Heerenveen op een centrale plaats. De komst van de nieuwe turnhal tilt het topsportklimaat van de gemeente Heerenveen naar een nog hoger niveau en draagt daarmee bij aan de positie van Heerenveen als dé sportstad van het noorden.’

Maurits Hendriks NOC*NSF: ‘Topsport NOORD is onze partner en de vooruitgeschoven post van TeamNL in het noorden. Deze samenwerking vertaalt zich nu in een optimale trainingsomgeving voor de turners van TeamNL en TalentTeamNL. De hal is voorzien van de nieuwste materialen en toestellen die voldoen aan de laatste kwaliteitseisen van de KNGU. Daarmee biedt het trainingscentrum de mogelijkheid om op een pedagogisch en didactisch veilige manier topsport uit te oefenen. De turnhal is een mooie start voor een nieuwe fase voor de Nederlandse turnsport, waar wij als TeamNL graag een bijdrage aan leveren’.

Technisch directeur KNGU Mark Meijer: ‘Heerenveen biedt ons met de nieuwe topsport- en talentontwikkelingshal een geweldige kans. Een fulltime beschikbare en op deze manier ingerichte trainingslocatie voor topsport turnen is uniek in Nederland en zorgt ervoor dat we in de komende jaren aan elkaar verbonden blijven. Een geweldige stap voor de ontwikkeling van onze mooie sport’.

Foto Mustafa Gumussu - FPh