Nieuw opleidingsmodel

Opleidingen moeten beter aansluiten bij wensen en behoeften

De (door)ontwikkeling van trainers en coaches staat bij de KNGU hoog op de agenda. De ambitie is om de huidige opleidingen beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van sporters, trainers/coaches, juryleden, clubs én de huidige tijdsgeest. Samen met alle betrokkenen is daarom een nieuw opleidingsmodel ontwikkeld, dat vanaf mei 2021 getest wordt. Er zal worden gestart met de uitrol van de niveau-3 opleiding gymnastiek. 

Het traject rondom de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsmodel vraagt veel tijd en aandacht. Begin 2019 werd al gestart met de eerste stappen. “We merkten, mede door klanttevredenheidsonderzoeken, dat het tijd was om de huidige opleidingen te herzien en er een product van te maken dat meer aansluit bij deze tijd”, vertelt Nina Oosterloo, productmanager opleidingen bij de KNGU.  

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een mix van leervormen leidt tot het beste resultaat

Nina Oosterloo (KNGU)

Om de nieuwe opleidingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest is er gekozen om de opleidingen op te knippen in losse modules, die afhankelijk van de gewenste leeruitkomst online of offline te volgen zijn. Ook is er sprake van blended learning: een combinatie van beide. “Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat een mix van leervormen leidt tot het beste resultaat. Door een stukje van de opleiding online te trekken is het soms ook laagdrempeliger om ermee te starten.”  

Het is volgens Oosterloo en haar collega Tanja Bracco Gartner (productmanager Sporters en Fans 2-6 jaar) belangrijk dat clubs en trainers/coaches blijven investeren in het opleiden. “We werken daarom aan de voorkant en via de communicatie al aan het overbrengen van het juiste verwachtingspatroon, zodat cursisten zich goed realiseren wat er bij een opleiding komt kijken en welke inzet het vraagt om je bevoegdheid te halen”, vertellen ze samen.  

In het nieuwe model wordt alle generieke content zoals didactische en pedagogische kennis of breed motorische ontwikkeling van kinderen aan alle cursisten van de verschillende disciplines in dezelfde vorm aangeboden. Daarnaast worden sportspecifieke modules aangeboden per discipline. ”Momenteel hebben we een opleiding per discipline, maar uiteindelijk leiden we iedereen voor hetzelfde vak op: trainer/coach. Daarom pakken we nu de sportbrede thema’s allemaal samen en volg je parallel daaraan de leerlijn voor je eigen discipline”, vertelt Oosterloo.  

Creating Memories 
Niet alleen de structuur van de opleidingen wordt aangepakt, ook de inhoud. Zo is er in de vernieuwde opleidingen bijvoorbeeld meer aandacht voor pedagogiek en de breed motorische ontwikkeling. Uiteindelijk moeten binnen elke training de plezierbeleving en de ontwikkelingsmogelijkheden van de sporter centraal staan. Trainers en coaches hebben een doorslaggevende rol in het creëren van mooie sportherinneringen. ”De pedagogische visie en de visie op pre-motorisch ontwikkelen zijn hot. Met alle huidige ontwikkelingen ontkom je er bovendien niet aan om daar veel aandacht aan te besteden”, vertelt Bracco Gartner. Uiteindelijk is de intentie dat de modules rondom de pedagogische visie en de basis voor bewegen verplichte modules worden, ongeacht of iemand al een licentie op zak heeft.  

Inzet van docenten  
In de nieuwe structuur zullen docenten voornamelijk worden ingezet op hun eigen expertise- en kennisgebied. Bracco Gartner: “Docenten die het leuk vinden om vooral sporttechnische kennis te delen, worden daarvoor ingezet. Anderen richten zich juist weer op een veilig sportklimaat. Voorheen had je bij elke cursus twee opleiders, die allebei alles moesten doceren.” Door de opgeknipte modules kunnen docenten gerichter worden benaderd. “Cursisten maken online en offline kennis met meerdere docenten. Een nieuwe online academy houdt de ontwikkeling bij van de cursist”, aldus Oosterloo.  

In die ontwikkeling kan eventueel ook gebruikgemaakt worden van eerder verworven kwalificaties (EVK). Cursisten die bij een eerdere opleiding al bepaalde kennis hebben opgedaan en dit kunnen aantonen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Oosterloo: ”Omdat alles online staat, is het makkelijker om hiervan een overzicht te krijgen. Iedereen heeft bovendien een eigen pad.”   

Licentiestructuur 
Omdat bijscholing net zo belangrijk is als de initiële opleiding, blijft de licentiestructuur gehandhaafd. Zo wordt bijvoorbeeld een module voor de een (binnen een bestaande opleiding) een bijscholingsmodule voor de ander. Om trainers, coaches, docenten en praktijkbegeleiders hierin optimaal te faciliteren, worden alle opleidingen samengebracht in een nieuwe online omgeving. Iedereen heeft hierin zijn eigen profiel en krijgt opleidings- en ontwikkelaanbod op maat.  

Testperiode 
In mei 2021 wordt er getest, om te zien of alles werkt. ”We beginnen met een kleine test, om te leren hoe we het product verder kunnen ontwikkelen. Zo verwerken we de feedback van de cursisten in een nieuwe versie van het product”, zeggen Oosterloo en Bracco Gartner 

Dit is een van de interviews uit The Connection magazine. Wil je altijd als eerste de interviews lezen, neem dan een abonnement, kijk hier voor alle informatie.