Nieuwe ledensystemen ontzorgen en bieden veel mogelijkheden

Uit onderzoek in 2018 bleek dat clubs meer keuzevrijheid wilden en toegang tot nieuwe en hedendaagse toepassingen voor de ledenadministratie. DigiMembers was voor een aantal clubs niet meer toereikend. In AllUnited en Club-assistent zijn de nieuwe softwarepartners gevonden. Hier zijn we ontzettend blij mee!

Zowel Club-assistent als AllUnited bieden de mogelijkheid om niet alleen de ledenadministratie, maar ook de financiële administratie en de communicatie met de leden, bijvoorbeeld via een app of nieuwsbrief, te onderhouden. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het afnemen van digitaal eenvoudig in te vullen presentielijsten, geautomatiseerde lesplanningen en een website.

Lees meer hierover op onze website