Sociaal veilige gymclub? Ga aan de slag met de 4 V's!

De KNGU vindt het belangrijk dat alle gymsporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Een omgeving waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we gymclubs aan om aan de slag te gaan met de 4 V’s voor veiligheid. Deze 4 V’s bieden een stevig fundament voor gymclubs rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je als club goed op weg! En je staat er niet alleen voor. De KNGU helpt! 

De 4 V’s voor veiligheid: 

  1. Verenigingsbrede gedragscode  
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de club 
  3. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers 
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches 

Verenigingsbrede gedragscode 
Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom sociaal veilig gedrag.  

Vertrouwenscontactpersoon op de club 
Een vertrouwenscontactpersoon is een neutraal aanspreekpunt op de club en kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie.  

Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers 
Gymclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen op de club.  

Vakkundig geschoolde trainer-coaches 
Trainer-coaches kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is daarom belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) niet alleen oog hebben voor methodiek en techniek, maar ook voor pedagogiek en integriteit.  

Praktisch aan de slag! 
De KNGU steunt van harte de campagne basiseisen sociale veiligheid vanuit NOC*NSF. We stimuleren gymclubs om aan de slag te gaan met de 4 V’s. Dit doen we met praktische tips en handvatten waar je als clubbestuurder direct mee aan de slag kunt. Laat zien dat je voor een veilig en positief sportklimaat op jouw gymclub gaat. Hoe!? Start bijvoorbeeld met de VCP-poster. Download en personaliseer en hang deze vervolgens op zoveel mogelijk plekken op binnen de gymclub.