Statement KNGU n.a.v. artikel over misbruik in de turnsport in Nederland

Vandaag is in het Noordhollands Dagblad en in een andere editie van het Mediahuis, een serie artikelen verschenen over misbruik in de Nederlandse turnsport. De KNGU is, voorafgaand aan de publicatie, gedeeltelijk geïnformeerd en om een reactie gevraagd. Onderstaand vind je de reactie van de KNGU. Deze is gedeeltelijk opgenomen in het artikel.

We blijven alle sporters van alle niveaus oproepen om zich te melden bij het Centrum Veilige Sport en/of het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wanneer ze ongewenst gedrag hebben ervaren, zowel nu als in het verleden. Dat kan via www.centrumveiligesport.nl en/of www.isr.nl. Dit kan ook anoniem.

Statement KNGU
Steeds meer jonge sporters hebben de moed om naar voren te stappen, en nationaal en internationaal hun verhaal te vertellen. Helaas herkennen we de verhalen, maar het blijft pijnlijk, schokkend en confronterend om de ervaringen van de turnsters te lezen. Meer dan ooit is er aandacht voor het onderwerp van een veilige en pedagogisch verantwoorde gymsport, en wat daarvoor nodig is. De verhalen bevestigen de noodzaak om het systeem écht te veranderen en een cultuurverandering te bewerkstelligen.

Als KNGU zetten we constant stappen om die cultuurverandering te versnellen. We kijken daarbij als sportbond ook kritisch naar onszelf: doen we genoeg en doen we de juiste dingen? Een onafhankelijk onderzoek is daarvan het meest actuele voorbeeld.

De KNGU neemt alle signalen serieus. Er is contact geweest met de heer Beltman en de KNGU. In het kader van de zorgvuldigheid is het van belang dat melders aangifte doen en dat alle informatie die kan bijdragen aan die onafhankelijke waarheidsvinding gedeeld wordt, zodat onafhankelijk en feitelijk kan worden vastgesteld wat er zich heeft afgespeeld. We hebben de heer Beltman meermalen hiertoe opgeroepen.

Onze lijn is steeds: elke stap die wij als KNGU kunnen zetten om de cultuurverandering te versnellen, zullen we nemen. We blijven alle sporters van alle niveaus oproepen om zich te melden bij het Centrum Veilige Sport en of het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wanneer ze ongewenst gedrag hebben ervaren, zowel nu als in het verleden. Dat kan via www.centrumveiligesport.nl en/of en/of www.isr.nl. Dit kan ook anoniem.