Streep door wedstrijdseizoen 2020-2021

Met pijn in het hart hebben we, na veel wikken en wegen, besloten om een streep te zetten door het officiële wedstrijdseizoen 2020-2021. Alle clubs en andere betrokkenen hebben onderstaand bericht inmiddels ontvangen.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Britse variant houden ons nog altijd allemaal in de greep en op korte termijn is er helaas geen zicht op versoepelingen. De 
lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van binnensportaccommodaties is verlengd tot en met 2 maart, binnen trainen zit er de komende maand dus niet in.  Bovendien is, tegen de tijd dat sporters weer binnen aan de slag mogen, een periode van opbouw nodig voordat deelname aan wedstrijden op verantwoorde wijze mogelijk is. Ook bereiken ons geluiden dat het steeds lastiger wordt om een en ander georganiseerd te krijgen. Enerzijds doordat sporthallen worden ingezet als vaccinatielocaties, anderzijds omdat de beperkingen, protocollen en (gezondheids)risico’s het moeilijk maken om voldoende vrijwilligers te vinden.  
 
Het is in deze situatie ook voor ons steeds zoeken naar de juiste balans tussen perspectief bieden aan de ene kant en verantwoordelijkheid nemen aan de andere kant. Maar uiteindelijk staat de veiligheid van onze sporters en vrijwilligers voor ons altijd voorop en dit heeft dan ook zwaar meegewogen in het uiteindelijke besluit. Natuurlijk is het geen leuke boodschap om te moeten brengen en hadden wij het liever anders gezien, maar we kiezen met dit besluit voor duidelijkheid richting onze vrijwilligers, clubs en sporters.  

Alternatieve activiteiten en wedstrijden 
Hoewel het officiële wedstrijdseizoen komt te vervallen, willen we onze sporters de komende maanden wél perspectief blijven bieden. We zijn in de afgelopen weken, sinds het ingaan van  de lockdown half december, opnieuw onder de indruk van de enorme veerkracht en creativiteit van onze clubs en trainers. Ondanks de kou en donkere dagen zien we volop initiatieven en ideeën voor buiten trainingen langskomen, naast allerlei toffe online activiteiten. In de komende periode zullen wij volop inspiratie en tips via onze kanalen delen, zodat we met zijn allen onze sporters enthousiast en betrokken kunnen houden.  
 
Daarnaast zetten we, zodra de situatie dit toelaat, in op de organisatie van losse (online) activiteiten en wedstrijden. Dit doen we samen met onze vrijwilligers uit het hele land, voor (wedstrijd)sporters uit alle disciplines en van alle niveaus. Het loslaten van een echt wedstrijdseizoen biedt ruimte voor passende alternatieven, waarbij meer maatwerk per discipline, niveau en/of regio mogelijk is. Verder zijn we van plan om toch een feestelijke afsluiting van dit vreemde seizoen in Ahoy te organiseren mits een versoepeling van de maatregelen dat voor de zomervakantie nog mogelijk maakt. Dit wordt weliswaar anders dan andere jaren, maar plezier en het beleven de gymsport, in al zijn verscheidenheid, zal dan zoals altijd centraal staan