Throwback: Vredesfeest pinksterweekend 1946

De gymsport kent een lange, rijke historie en daar delen we graag wat over. Met het pinksterweekend in het vooruitzicht blikken we terug op het K.N.G.V. Vredesfeest van Pinksteren 1946. Er kwamen 12.000 (!) atleten en 50.000 bezoekers naar Arnhem om samen op een sportieve manier de vrede en de vrijheid te vieren. Het hoogtepunt van de dag was een opvoering door 12.000 turners en turnsters. Lees hier alles over het prachtige weekend en de indrukwekkende voorbereidingen.

Uit het ‘herinneringsboekske’ van het Vredesfeest:
“Pinksteren 1946 bracht ons de eerste na-oorlogsche reünie van de in het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.) vereenigde duizenden turnsters en turners, die in een groot massaal optreden op de Sonsbeekweide te Arnhem – de ‘Bondsstad’, zooals het Geldersch Haagje in de wandeling door de turners wordt genoemd – hebben willen getuigen van hun dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid, voor den vrede, die over onze lage landen is teruggekeerd. Arnhem kreeg een grootsch turnfeest aangeboden, dat de Geldersche hoofdstad met Pinksteren 1946 een bijzonderen glans heeft gegeven.”

Duizenden turners van driehonderd K.N.G.V. verenigingen reisden op deze zonnige dag af naar Arnhem. Van Texel tot Maastricht en van Leeuwarden tot Vlissingen, iedereen wilde hier bij zijn. Samen de vrede en de vrijheid vieren op een sportieve manier.

Het hoogtepunt van de dag was de opvoering van ‘Vrede en Vrijheid’, door 12.000 turners en turnsters. Dit had nogal wat voeten in de aarde want door het hele land moest geoefend worden. Niets geen internet waar de oefening opgezocht kon worden, maar een formulier waar de oefening was uitgeschreven. Controleurs bezochten alle deelnemende verenigingen om te checken of de uitvoering klopte. Zo ja, dan kreeg je een heus certificaat. Niet samen oefenen, wel een oefening voor vijftigduizend (!) bezoekers. Dan moet het gebeuren.

Zeshonderd vaandeldragers gaan de 12.000 atleten in een indrukwekkende stoet voor. Op de maten van het Dordtsch Harmonie Korps wordt de oefening uitgevoerd, 538 seconden duurde het. Het is gelukt! Turnblad van juni 1946 is lyrisch: ‘Wonderschoon en indrukwekkend, zinrijk en wijdingsvol door de nationale gedachte, welke erdoor vertolkt wordt onbeschrijflijk mooi als symphonie en synthese van muziek en beweging. In bijna vlekkelooze eenvormigheid golft de beweging, stoer en strak bij de mannen, licht en vol gratie bij de vrouwen. Krachtig klinkt het na de verrassend mooie opening uit den mond der duizendtallen: “k Heb u lief, mijn Nederland!”’

Het is een indrukwekkende dag. Er zijn demonstraties van turnploegen en wedstrijdgymnasten, er is een plechtige herdenking van de gevallen ‘makkers’ en een hulde aan de vlaggen van de geallieerde volkeren. Natuurlijk kan het slotwoord van de K.N.G.V. voorzitter niet ontbreken. De dag wordt afgesloten met het bondslied en het Wilhelmus. ‘Het doel was Arnhem met de 50.000 toeschouwers een turnfeest te bieden, dat zijn weerga nog niet heeft gehad, en dat zelfs, ‘geen enkele oude vrijster bij het spinnenwiel was blijven zitten.’ Iedereen was er, wat een geslaagde dag!