Tuchtcommissie over Gerben Wiersma: vrijspraak

De Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft een uitspraak gedaan inzake de zaak rond Gerben WiersmaWiersma is vrijgesproken van beschuldigingen van overtreding van het Algemeen tuchtreglement 2020.  

De tuchtrechtspraak van de KNGU geschiedt door de onafhankelijke tuchtcommissie van het ISR.  

In de zomer van 2020 is opgeroepen tot het melden van misstanden in de gymsport of vermoedens daarvanConcrete beschuldigingen – ook van bij TeamNL betrokken coaches – zijn vervolgens in het belang van alle partijen bij het ISR neergelegd 

Gerben Wiersma is tevreden dat de Tuchtcommissie hem heeft vrijgesproken: “Het raakt me dat er turnsters zijn die in het verleden negatieve ervaringen hebben opgedaan in hun carrière en kennelijk deels bij mij. Daarom wil ik ook op geen enkele wijze voorbijgaan aan hun gevoelens. Dat staat voor mij los van de voor mij positieve uitkomst in deze procedure. Ook voor mij was en is dit een heftige periode waar voor mij persoonlijk nu gelukkig een streep onder kan worden gezet, nu is vastgesteld dat er geen sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. 

Voor alle betrokkenen is dit een enorm zware periode. De KNGU begrijpt dat de uitkomst voor de melders mogelijk niet in verhouding staat tot het ervaren leed. Tegelijkertijd is de impact ook voor de beschuldigde - zowel privé als zakelijk - groot. Het is uiteindelijk aan de onafhankelijke Tuchtcommissie om per casus uitspraak te doen. 

De uitspraak in dit geval doet niets af aan de noodzakelijke cultuurverandering in de gymsport. Een proces waarin sporters zich uitspreken, klachten serieus worden onderzocht en ter beoordeling aan het ISR kunnen worden voorgelegd, draagt daaraan bij. Naast individuele tuchtonderzoeken loopt er een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de hele gymsport waarvan de uitkomsten eind deze maand worden verwacht.  

De aanklager, degenen die melding hebben gedaan, en de beklaagde kunnen van een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep instellen bij de Commissie van Beroep. De termijn daarvoor is vier weken.