UMCG start behandeltraject voor gymsporters

Uit het rapport ‘Ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport is naar voren gekomen dat oud-sporters binnen het huidige zorgaanbod vaak nog onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren. Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) daarom zorg speciaal voor gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dit traject start in het najaar. Oud-sporters kunnen zich hier vanaf nu, via een verwijsbrief van hun huisarts, voor aanmelden.

Wat houdt het programma in?
Het UCP van het UMCG biedt een behandeling op maat voor oud-sporters die kampen met langdurige gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. De behandeling vindt plaats zowel in de groep, als individueel.

  • De start van de diagnostiek en behandeling vindt plaats in het najaar 2021 (vanaf oktober), afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
  • De definitieve aanmelding volgt na ontvangst van de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist. De datum en dus volgorde van binnenkomst van de verwijsbrieven bepaalt de volgorde van plaatsing in het programma.
  • De groepsdagbehandeling is 1 dag per week op locatie (UCP-UMCG Groningen). De groepsgrootte is 6-8 deelnemers per groep.
  • De individuele behandeling vindt in principe plaats op een andere dag in de week (dit is mogelijk via beeldbellen of op locatie).
  • De duur van de behandeling is in eerste instantie zes maanden met evaluatie en follow-up. Bij de evaluatie wordt samen gekeken of en welke vorm van vervolgbehandeling nodig is.

Voor wie is het programma geschikt?
Deze gespecialiseerde zorg is beschikbaar voor oud-sporters afkomstig uit de gymsport die te maken hebben gehad met psychisch, fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun sporttijd en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ervaren in het dagelijks leven. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen voor diagnostiek en behandeling bij het UMCG terecht.

Meer informatie
Meer detailinformatie over de inhoud en duur van dit programma en de wijze van aanmelding is te vinden in de informatiefolder voor deelnemers.

Het behandelteam van het UMCG is te bereiken via [email protected]. Zij kunnen ook helpen met een de informatiebrief voor de huisarts.