Update positie trainers/coaches topsportprogramma turnen dames

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft de samenwerking met coaches Patrick Kiens en Frank Louter opgezegd. Dat betekent dat zij geen onderdeel meer uitmaken van het nationale topsportprogramma turnen dames. De beide coaches en besturen van de clubs, waar zij onder contract staan, zijn hierover geïnformeerd door de KNGU. Het besluit staat los van lopend (tucht)onderzoek en is in overleg met het KNGU-bestuur genomen.

Technisch directeur Mark Meijer licht de besluiten toe: “Als eindverantwoordelijke voor topsport en talentontwikkeling binnen de nationale selectie turnen dames wil ik constant in gesprek zijn over de onderlinge samenwerking. Die samenwerking was al belangrijk, maar is met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de noodzaak tot cultuurverandering alleen maar groter geworden. Dan heb ik het concreter over bijvoorbeeld de manier waarop we onderling communiceren en respect tonen naar elkaar, de mate waarin de aangepaste trainingssetting wordt geaccepteerd, het kritisch kunnen reflecteren op alles wat we doen, openstaan voor feedback en constructieve deelname aan de sessies van de Talentenacademie. Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de (verdere) invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken. De afwegingen waren individueel per coach, maar de conclusie was dezelfde, namelijk dat er wat mij betreft geen basis meer is voor verdere samenwerking.“

“Het waren geen makkelijke besluiten. Ze zijn zeer zorgvuldig en alles behalve lichtvaardig genomen. Je hebt niet alleen te maken met clubs en trainers, maar ook met atleten die hun droom najagen. De consequenties van dit besluit zijn ook voor de atleten groot, dat besef ik heel goed. We nemen onze turnsters serieus en zoeken samen met hen en de Atleten Commissie naar een oplossing,” sluit Meijer af.