Update vervolg Verinorm-onderzoek

Op 28 april jl. is het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ door Verinorm gepubliceerd. Het rapport schetst aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, en de aanpak ervan door de jaren heen. Zo’n zestien aanbevelingen geven de komende jaren richting aan erkenning, zorg en herstel en de verdere cultuurverandering in de sport – zowel op het niveau van de gymsport als sportbreed. De KNGU en NOC*NSF trekken daarom samen op in de opvolging ervan.

Voor het monitoren van de voortgang wordt een onafhankelijke opvolgingscommissie ingesteld met een brede samenstelling. Deze commissie zal periodiek rapporteren over de gezette stappen in de opvolging van de aanbevelingen.

Momenteel zijn we hard bezig de aanbevelingen een plek te geven in tijd, budget en aanpak. De uitvoering wordt gedaan met vele partijen in en rond de (gym)sport, onder wie vanzelfsprekend huidige en oud-sporters. Nog voor de zomer volgt een eerste uitwerking hiervan.

De aanbeveling met betrekking tot de tegemoetkoming van het leed is voorgelegd aan de adviescommissie integriteit en ethiek van NOC*NSF. Lees hier het bericht op de site van NOC*NSF.

Meer informatie over onderzoek vind je op deze pagina.