Vaststelling begeleidingscommissie

Vandaag zijn de leden bekend gemaakt die zitting hebben in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. 

De commissie, onder leiding van emeritus hoogleraar Penologie van de Universiteit Leiden, Martin Moerings, volgt het onderzoek nauwlettend. 

Hoofdonderzoekers Anton van Wijk en Marjan Olfers zijn ervan overtuigd dat deze commissie de komende periode van grote waarde gaat zijn: 

“Wij zijn verheugd dat deze vijf, vanuit verschillende disciplines gerenommeerde deskundigen, zitting willen nemen in de begeleidingscommissie van ons onderzoek. De commissie bekijkt en toetst continu onze werkwijze en resultaten, waardoor we de kwaliteit én onafhankelijkheid van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport waarborgen.  

Naast voorzitter Martin Moerings nemen Catrien Bijleveld (prof. dr. mr, hoogleraar methoden en technieken criminologisch onderzoek, VU), Micha de Winter (prof. dr., sociaal pedagoog emeritus hoogleraar, UU), Jan Hendriks (bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling, UvA) en Hester Eppinga (oud-turnster, PhD, psychiater i.o., UMCG) zitting in deze commissie.