Wedstrijden tot en met december 2021 opgeschort

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november heeft de KNGU veelvuldig overleg gevoerd met NOC*NSF en de andere sportbonden. Ook is intensief gesproken met KNGU-vrijwilligers, juryleden, clubs en trainers-coaches over de ontstane situatie door de coronamaatregelen. Met pijn in het hart is besloten de KNGU wedstrijden en activiteiten tot en met december 2021 op te schorten.

De aangescherpte coronamaatregelen die zijn ingegaan op zondag 28 november hebben grote consequenties voor de amateursport en alle sporters in Nederland. Een gezamenlijke lijn voor de gehele sport (over hoe verder met het wedstrijdseizoen) bleek niet haalbaar, omdat iedere bond te maken heeft met een andere context en sportspecifieke eigenschappen. Zo ook de gymsport waarin vele vrijwilligers worden ingezet voor de wedstrijdsport. Het organiseren van wedstrijden en activiteiten is op dit moment, met alle geldende maatregelen en onzekerheden, een enorme uitdaging gebleken. Als bond vinden we bovendien dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in een periode waarin de volksgezondheid enorm onder druk staat.

Wij begrijpen en voelen de enorme teleurstelling bij de sporters, trainers-coaches en andere begeleiders. Vele gymsporters hebben al bijna twee jaar niet of weinig kunnen deelnemen aan wedstrijden en keken uit naar hun optreden op de wedstrijdvloer. Dat perspectief valt voor de komende maand weg. Wij zijn blij dat binnen de huidige maatregelen nog deels getraind kan worden, zodat de sport niet helemaal stilvalt.

In overleg met de diverse commissies wordt onderzocht of en hoe de gemiste wedstrijden in het nieuwe jaar zoveel mogelijk kunnen worden ingehaald, om doorstroommogelijkheden in stand te houden.

Na de volgende persconferentie, die nu gepland staat op vrijdag 17 december, zal opnieuw gekeken worden naar de dan geldende maatregelen en de consequenties voor de periode erna. De KNGU blijft zich samen met de andere sportbonden hard maken voor de sport. Vanuit NOC*NSF is er een gezamenlijke brief uit naar de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de onmogelijke situatie die nu in de sport is ontstaan. Aanstaande woensdag, 1 december, is er een Kamerdebat over de maatregelen. Graag zien de sportbonden, ook de KNGU, dat vooral de trainingen na 17.00 uur doorgang kunnen vinden zodat er meer gespreid en verantwoord kan worden gesport.

Op de website vind je alle veel gestelde vragen. Deze pagina wordt continu geactualiseerd. Staat je vraag er nog niet tussen? Neem dan contact op met het serviceteam.