Weloverwogen keuzes over verdere verloop wedstrijdseizoen

Door de verder aangescherpte coronamaatregelen en het sluiten van de amateursport na 17.00 uur, vragen clubs, trainers-coaches en vrijwilligers om duidelijkheid van de KNGU over het verdere verloop van het wedstrijdseizoen 2021/2022.

Voordat wij als KNGU een standpunt innemen vinden we het belangrijk om alle aspecten goed te wegen. Aan het einde van de middag is nogmaals een gezamenlijk overleg met bonden en NOC*NSF, waarin nader wordt gekeken wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de gehele sport.

Na vandaag zullen wij zo snel mogelijk met een standpunt naar buiten komen, waarin wij aangeven hoe wij de komende weken met onder andere het al dan niet laten doorgaan van wedstrijden en/of activiteiten zullen omgaan.

In de overwegingen nemen wij onderstaande zaken mee:

  1. Hoe gaan we om met wedstrijden nu sporters mogelijk minder of niet kunnen trainen? Er zullen ongetwijfeld verschillen ontstaan tussen clubs voor wat betreft de mogelijkheden om te kunnen blijven trainen. Hierdoor komt een eerlijke wedstrijd met gelijke kansen voor iedere sporter onder druk te staan. Met minder trainen neemt bovendien het risico op blessures toe, een punt dat we zeker meewegen in het besluit. Mede daarom vragen we ons af of het verstandig is om de wedstrijden komende weken door te zetten, met name daar waar het gaat om kwalificatie wedstrijden, wanneer het resultaat telt wordt de kans immers groter dat men risico’s neemt. 
     

    Daarnaast hebben we te maken met organisatorische uitdagingen, sporters die door quarantaine niet kunnen deelnemen, vrijwilligers die om allerlei redenen afhaken en aanvullende regels van gemeenten (zoals het niet toelaten van rij ouders). Dit maakt het voor commissies op sommige plaatsen al onmogelijk om wedstrijden te laten doorgaan. Daar komt nu de extra uitdaging om vóór 17.00 uur klaar te zijn nog bij. 

  2. Naast een besluit voor de korte termijn, voor de periode t/m 18 december, kijken we ook al naar de consequenties voor de langere termijn. Mochten we nu wedstrijden moeten annuleren, wat betekent dat dan voor de rest van het seizoen? Bovendien achten wij de kans groot dat de huidige situatie, zeker met de opkomst van weer een nieuwe variant, mogelijk langer gaat duren dan tot en met medio december.

  3. Ons bereiken al de eerste geluiden van gemeenten die mogelijk alle sportaccommodaties helemaal willen sluiten, waardoor het voor clubs ook tussen 05.00 en 17.00 onmogelijk wordt gemaakt om te trainen. Wij doen een dringende oproep aan de VSG en aan gemeenten om de landelijke richtlijnen aan te houden, zodat voor alle clubs, zij het binnen de huidige regels, wel mogelijk blijft om te blijven sporten.

  4. Als KNGU zullen we ons hard blijven maken voor financiële steun, opnieuw wordt de sport door deze maatregelen hard geraakt, terwijl veel clubs door 1,5 jaar corona hun financiële reserves hebben zien slinken. Bovendien heeft ook het organiseren van wedstrijden zonder publiek of het mogelijk toch moeten annuleren van wedstrijden financiële gevolgen. De lobby om deze consequenties op te vangen zal daarom onverminderd door worden gezet zodat de schade voor langere termijn beperkt blijft.

Op de website vind je alle veelgestelde vragen. Deze pagina wordt continu geactualiseerd. Staat je vraag er nog niet tussen? Neem dan contact op met het serviceteam.