Contact turnen heren

Waar kun je terecht voor je vragen en opmerkingen over wedstrijden turnen heren?

 1. Verenigingsniveau: Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
 2. Districtsniveau Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de District Technische Commissie Turnen Heren van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten m.b.t. Turnen Heren vind je via het tabblad “vrijwilligers in de commissie” onder “districten”: https://wedstrijdzaken.kngu.nl...
  Wanneer een vereniging het niet eens is met een beslissing van de betreffende DTC op een ingediend verzoek, dan kunnen zij hun verzoek met voldoende gegronde motivatie onderbouwd eventueel voor leggen aan de LTC.
 3. Landelijk niveau: Verenigingen kunnen via hun secretariaat of gelicentieerde trainer met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, Unit Sporters en Fans, sectie Sport & Win en/of de Landelijk Technische Commissie Turnen. Het e-mailadres van het secretariaat wedstrijdzaken Turnen Heren is THwedstrijdzaken@turnen.kngu.nl voor Turnen Heren.
  De samenstelling van de Landelijke Technische Commissie Turnen vind je hieronder.
 4. Internationaal niveau: Voor deelname aan buitenlandse wedstrijden dient toestemming te worden gevraagd aan het bondsbestuur. Een aanvraag hiertoe moet gezonden worden naar het bondsbureau, t.a.v. sectie Sport & Win. Zij gaan na of de betreffende wedstrijd een FIG-wedstrijd is. Tevens wordt nagegaan of de wedstrijd niet samenvalt met een KNGU-activiteit, zoals wedstrijd, training of stage. De aanvraag dient 3 weken voor de datum van de buitenlandse wedstrijd ingediend te zijn. Voor de aanvraag is een speciaal formulier. Dit formulier kan gemaild worden naar wedstrijden@kngu.nl
 • Organisatie van een internationale wedstrijd in Nederland; bij LTC Turnen: THwedstrijdzaken@turnen.kngu.nl
 • Overige vragen m.b.t. kwalificatie, procedures, selecties en randvoorwaarden bij; Business Unit Talentontwikkeling & Topsport, sectie Topsport Turnen Heren: topsport@kngu.nl

Commissie landelijk

Deze commissie is ontstaan door het samenvoegen van de LTC turnen heren en LTC turnen dames. De overeenkomst van de werkzaamheden van de beide disciplines alsmede de vergelijkbare achtergrond zorgde voor een samenvoeging van beide commissies.
Door de samenvoeging gaat de LTC turnen uit van de gemeenschappelijke overeenkomsten, ervaringen en opgestelde structuur en om deze gezamenlijk in te zetten voor het turnen in zijn algemeenheid. Hiervoor is in de LTC voorzien in een voorzitter, secretariaat en drie portefeuilles, namelijk:

 • Wedstrijdzaken; verantwoordelijk voor alle landelijke activiteiten en bijbehorende reglementen. Lees hier meer over de werkgroep wedstrijdzaken.
 • Juryzaken; verantwoordelijk voor de bezetting van de landelijke activiteiten door juryleden en het beheren van het jurybeleid. Lees hier meer over de werkgroep juryzaken.
 • Oefenstof en opleidingen; verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de oefenstof en het voorzien van informatie aan team Clubmanagement ten behoeve van de noodzakelijke (jury)opleidingen en bijscholingen. Lees hier meer over de werkgroep oefenstof en opleidingen.

In de nieuwe samenstelling van de LTC turnen hebben de volgende personen zitting:

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Maarten Kraneveld maarten.kraneveld@turnen.kngu.nl
Secretariaat Vacant  
Wedstrijdzaken Vacant  
Juryzaken Turnen dames Anneke Ausema Anneke.Ausma@turnen.kngu.nl
Juryzaken Turnen Heren Hans Koolen hans.koolen@turnen.kngu.nl
Oefenstof en opleidingen Turnen dames Annemarie van Deelen annemarie.van.deelen@turnen.kngu.nl
Oefenstof en opleidingen Turnen heren Michiel Jansen Michiel.Jansen@turnen.kngu.nl

Vanuit de KNGU is Marcel Verstraten verantwoordelijk voor Turnen Heren. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen. 

Landelijke activiteiten
Voor de LTC turnen zijn diverse werkgroepen actief. In iedere werkgroep is een secretariaat aanwezig, dat het eerste aanspreekpunt is bij vragen vanuit verenigingen voor landelijke activiteiten en reglementen. Voor zaken die de commissie aangaan kan direct met secretariaat van de LTC Turnen worden opgenomen.

COMMISSIE DISTRICTEN

District noord dtcth@noord.kngu.nl

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Aaldert Bunskoek dtcth@noord.kngu.nl
Wedstrijdzaken Maurice Dekker dtcth@noord.kngu.nl
Juryzaken Alco Otten dtcth@noord.kngu.nl
Lid Edwin Jonkman dtcth@noord.kngu.nl
Lid Gerald Gruppen dtcth@noord.kngu.nl
Lid Jan Elbertus de Meer dtcth@noord.kngu.nl

District oost dtcth@oost.kngu.nl

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Mark Kroes dtcth@oost.kngu.nl
 Lid Marsha van Leuteren  
 Lid Harald Lammers  
 Lid Johan Mak  

District Mid-west dtcth@midwest.kngu.nl

Functie Naam E-mailadres
Communicatie/juryzaken Charles Beekes dtcth@midwest.kngu.nl
Voorzitter Jasper Bootsma dtcth@midwest.kngu.nl 
Algemeen lid Koen Deckers dtcth@midwest.kngu.nl 
Wedstrijdboekje/telprogramma Kees Weijers dtcth@midwest.kngu.nl 

District Zuid-Holland dtcth@zuid-holland.kngu.nl

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Henk Heuvink  dtcth@zuid-holland.kngu.nl
Secretaris Danielle Sintmaartensdijk  dtcth@zuid-holland.kngu.nl
Budgetbewaker Christa Ros dtcth@zuid-holland.kngu.nl
Wedstrijdzaken Alouette van Agten en Bas van Agten dtcth@zuid-holland.kngu.nl
Juryzaken Paul Geeraerts en Mieke van der Zouwen dtcth@zuid-holland.kngu.nl

District Zuid dtcth@zuid.kngu.nl

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Rick Okkersen waftieware@hotmail.com
1e Secretaris Truus Timmers truus.timmers11@gmail.com
2e secretaris Vacant  
Technische zaken Vacant  
Juryzaken Jean Wijnands wijnadsjean@home.nl
Afvaardiging Limburg Vacant  
Afvaardiging Brabant Vacant