Verenigings­monitor: vergelijkend onderzoek onder clubs

Iedere club die aangesloten is bij de KNGU heeft 16 april een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de verenigingsmonitor. De verenigingsmonitor is een vragenlijst voor sportclubs en geheel vrijblijvend. Je kunt de vragenlijst invullen tot 11 juni 2022.

Met de verenigingsmonitor krijgt het bestuur inzicht hoe de club ervoor staat. De gegevens van alle clubs worden verwerkt in een benchmark dashboard. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere sportclubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waar je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen én kan je samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Eenmaal ingevuld, controleer je het jaar daarna of de gegevens nog juist zijn en pas je deze aan waar nodig.

De vragenlijst bevat concrete vragen over wat je als club bijvoorbeeld wel of niet doet. Je kan het gebruiken als een soort checklist en een overzicht maken van onderwerpen waar je als club nog weinig aandacht voor hebt of waarvan je denkt dat het goed is om bepaalde zaken op te pakken. Zo houd je een lijst met actiepunten over. Ook staan er veel tips en linkjes in de vragenlijst die erg waardevol zijn.

De KNGU analyseert de uitkomsten van de verenigingsmonitor. Het geeft ons inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt. Zo heeft de input van 2021 geleid tot de aanzet van het beleidsplan ‘werven en behouden van kader op jouw club’. De KNGU reikt graag handvatten aan waar clubs concreet mee aan de slag kunnen.

 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen en samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor. In deze video geven we jou toelichting op de verenigingsmonitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het serviceteam via serviceteam@kngu.nl.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  Alle bij de KNGU aangesloten clubs ontvangen rond half april 2022 een email met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Als je begin mei nog geen mail hebt ontvangen neem dan contact op met serviceteam@kngu.nl.

 • Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

  Het invullen neemt ruim een uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifiek bestuurslid versturen, waardoor elke bestuurder een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt.

  Ingevulde gegevens blijven bewaard waardoor je historie opbouwt. Als jouw club in 2021 de verenigingsmonitor heeft ingevuld dan is een deel van de vragen automatisch ingevuld zodat je sneller door de vragenlijst kan. Het is belangrijk om de gegevens uiteraard wel te controleren of deze nog juist zijn en aan te passen waar nodig.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

  Clubs kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open tot 11 juni. Vanaf september is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle clubs die de vragenlijst hebben ingevuld.

 • Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

  Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

 • Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

  Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Waarom verschilt de pdf-versie van de vragenlijst van de online versie?

  Het precieze aantal vragen per club verschilt omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Clubs die in 2021 de vragenlijst hebben ingevuld, hebben al toegang tot het Benchmark Dashboard. In september ontvangen alle clubs een mail waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je club.

 • Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

  Hoe het Benchmark Dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding die je in oktober van ontvangt. Je leest daar onder andere hoe het Benchmark Dashboard is opgebouwd, op welke manier je er relevante informatie uit kunt halen en hoe je filters kunt toepassen. In deze video kan je zien hoe het dashboard eruit ziet. Omaandagavond 1 november van 19.30 uur tot 20.30 uur wordt er een webinar georganiseerd. Je kunt je aanmelden voor het webinar via deze website.

  Wat kan ik verwachten van het webinar?
  Tijdens het webinar wordt uitgelegd hoe het dashboard is opgebouwd, hoe het navigatiemenu werkt, op welke manier je de grafieken kunt lezen en hoe je filters toepast. Aan de hand van de gegevens van een voorbeeldclub wordt toegelicht wat de resultaten voor deze club betekenen en wat de club met deze resultaten kan doen. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. Na het webinar weet je precies hoe jouw vereniging waardevolle informatie uit het dashboard haalt en hoe je dit omzet in eventuele actiepunten. Het webinar wordt sportbreed georganiseerd en is toegankelijk voor alle clubs die de verenigingsmonitor hebben ingevuld en beperkt zich niet alleen tot de gymsport.  

 • Kan ik met meerdere mailadressen inloggen?

  Nee, dat is niet mogelijk. Het account is gekoppeld aan één specifiek mailadres van jullie club.

 • Ik heb de instructies uit de handleiding gevolgd maar ik heb geen mail ontvangen over het aanmaken van de inloggegevens, hoe kan dat?

  Het is alleen mogelijk om inloggegevens aan te maken die gekoppeld zijn aan het mailadres van degene die de hoofdgebruiker is van de verenigingsmonitor en waar de KNGU mee correspondeert over de verenigingsmonitor. Als diegene geen instructiemail heeft ontvangen, neem dan contact op met Jojanneke van Dalen via dalen@kngu.nl.

Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met het serviceteam van de KNGU door een mail te sturen aan serviceteam@kngu.nl of door te bellen met 055 - 505 8700.