Verzekeringen

Voor alle bij de KNGU aangesloten clubs en hun aangemelde leden heeft de KNGU twee collectieve verzekeringen afgesloten:

 • Een ongevallenverzekering
 • Een aansprakelijkheidsverzekering

Daarmee zijn alle leden van de KNGU op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen. Het betreft een secundaire dekking. Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de eigen verzekering worden ingeschakeld. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNGU inschakelen.

Om je als lid beter van dienst te zijn, werkt de KNGU op het gebied van verzekeringen samen met intermediair Meijers Assurantiën. Bij vragen over de verzekeringen, lopende dossiers en nieuwe meldingen kan je contact opnemen met hen. 

Onderaan deze pagina vind je ook een uitgebreide FAQ. Heb je een vraag, check dan eerst of deze tussen de meest gestelde vragen staat.

Meijers Assurantiën
Raymond van Calster en Desiree Bernardi  
kngu@meijers.nl020 504 2745

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Clubs die lid zijn van de KNGU kunnen tegen een gereduceerd tarief à € 81,10 per jaar een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zo bescherm je onder andere het privévermogen van zowel jezelf als jouw medebestuurders. Vul dit formulier in voor het aanvragen van de verzekering, onderteken het en mail een scan/foto naar het serviceteam@kngu.nl.

Je sluit deze verzekering af voor een kalenderjaar. Het opzeggen van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering kun je ieder jaar doen vóór 1 december. In het jaar daarop ben je dan niet meer verzekerd. De opzegging kun je mailen naar serviceteam@kngu.nl onder vermelding van het relatienummer van de club. Wanneer je geen opzegging doet voor 1 december loopt de verzekering automatisch door in het volgende kalenderjaar.

Idit artikel uit magazine The Connection nummer 3 van 2021 lees je meer over risico's en aansprakelijkheid. Heb je nog vragen, check dan de onderstaande FAQ. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op met Meijers assurantiën.

Dekkingsoverzicht bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

FAQ

 • Wat is het verschil tussen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering?

  Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit in geval van blijvende invaliditeit of dood. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de geleden schade van een gedupeerde.

 • Wat betekent een secundaire dekking?

  De aansprakelijkheidsverzekering biedt een secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNGU in aanmerking.

 • Wie zijn er verzekerd onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

  De leden van jouw club, de trainers-coaches en vrijwilligers als zij aangemeld zijn bij de KNGU via de ledenadministratiesystemen (AllUnited of Club-assistent). ZZP'ers vallen niet onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

 • Wie zijn er verzekerd onder de collectieve ongevallenverzekering?

  De leden van jouw club, de trainers-coaches en vrijwilligers als zij aangemeld zijn bij de KNGU via de ledenadministratiesystemen (AllUnited of Club-assistent). ZZP'ers vallen niet onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

 • Hoe meld ik een schade/ongeval?

  Als lid van de KNGU meld je een (mogelijke) schade of aansprakelijkheidsstelling bij Meijers Assurantiën.

  • Per e-mail naar kngu@meijers.nl met een korte toelichting over de (mogelijke) schade of aansprakelijkheidsstelling.
  • Telefonisch in geval van calamiteiten. Het telefoonnummer 020-6420524 is 24/7 bereikbaar.

  Vermeld altijd het polisnummer 642599700, de contactgegevens van jouw club en het KNGU-lidmaatschapsnummer. Meijers Assurantiën neemt vervolgens contact met de afzender op.

  Meld de (mogelijke) schade of aansprakelijkheidsstelling ook altijd direct bij jouw eigen verzekering.

 • Wat wordt verstaan onder de term ‘ongeval’?

  Een ongeval is een plotselinge, tegen de wil van de verzekerde, van buiten komende geweldsinwerking op het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat met overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg.

 • Valt een opgelopen blessure tijdens de training binnen de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU?

  Soms kan er tijdens een training een oefening verkeerd gaan en komt de sporter verkeerd neer wat leidt tot bijvoorbeeld een blessure. Dit kan gebeuren bij een training en het risico wat hierbij optreedt, hoort bij een normale ‘training’. Dit is niet verzekerd. In de regel zijn deze kosten verzekerd op een ziektekostenverzekering.

  Uitzondering kan zijn indien er sprake is van onrechtmatig handelen. Van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld sprake als een derde een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten bij een onzorgvuldige handeling of onoplettendheid.

 • Valt een opgelopen blessure tijdens een wedstrijd binnen de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de KNGU?

  Op een aansprakelijkheidsverzekering kan alleen maar schade worden geclaimd indien er sprake van onrechtmatig handelen. Van een onrechtmatige daad is bijvoorbeeld sprake als een derde een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten bij een onzorgvuldige handeling of onoplettendheid.

 • Wat is het eigen risico onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

  € 500,00 Euro voor zaakschade

  € 5.000,00 Euro voor personenschade

 • Hoe is het verzekeringstechnisch geregeld wat betreft verzekeringen/aansprakelijkheid van mensen die mee komen trainen en geen lid zijn?

  Als leden niet-leden meenemen naar de training, of de club stelt de training open voor niet-leden, dan gelden daar in principe dezelfde regels als bij een gewone proeftraining en/of instuif. Deze niet-leden vallen dan onder de dekking van de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.

 • Als de vereniging een open les organiseert om zo meer leden te werven, vallen de deelnemers dan ook onder de verzekering als zij mee sporten?

  Ja, deze aspirant-leden vallen onder de categorie ‘proeflesser’ voor zowel de ongevallen- als voor de aansprakelijkheidsverzekering.

 • Onze vereniging leent materialen van leden of andere clubs. Is dit verzekerd?

  Geleend materiaal valt niet onder de collectieve verzekeringen die de KNGU heeft afgesloten. We adviseren eigenaren van de betreffende materialen te laten checken of buitenshuis gebruik van deze materialen onder hun eigen inboedel- en/of inventarisverzekering valt. Mocht dit niet gedekt zijn, dan zouden zij aan hun eigen verzekeraar kunnen vragen of zij een aanvullende verzekering hiervoor kunnen afsluiten.

 • Wat voor een verzekering hebben wij nodig zodat onze (gym)materialen zijn verzekerd in geval van brand, lekkage, schade?

  Een uitgebreide gevarenverzekering waarop het materieel is verzekerd. Deze verzekering kan een club bij elke willekeurige verzekeraar afsluiten. De KNGU heeft voor deze verzekering geen collectief geregeld.

 • Is er dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering voor het op- en afbouwen van de toestellen?

  Ja, er is dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering indien er letselschade ontstaat. Schade aan toestellen is niet verzekerd.

 • Ben ik als trainer-coach verzekerd als ik gymlessen geef?

  Als trainer-coach ben je verzekerd als jouw club lid is van de KNGU en jou heeft ingeschreven in de ledenadministratie (AllUnited of Club-assistent) én heeft aangemeld bij de KNGU.

  Let op: als ZZP'er dien je zelf jouw verzekeringen af te sluiten en ben je niet verzekerd via de KNGU, ook al ben je lid.

 • Is een sporter die bij meerdere gymclubs sport verzekerd?

  Als beide clubs lid zijn van de KNGU en de sporter is ingeschreven in de ledenadministratie van de clubs en is aangemeld bij de KNGU, dan is de sporter verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

 • De club organiseert een wedstrijd/evenement maar de officiële EHBO kan niet aanwezig zijn. Mag er ook een andere vrijwilliger die niet aangesloten is bij de EHBO vereniging maar wel in bezit is van een EHBO diploma komen helpen?

  Zoals geschreven in het Huishoudelijk Reglement van de KNGU zijn de regels met betrekking tot EHBO op wedstrijden:

  Bij alle wedstrijden moet minimaal één gediplomeerde EHBO’er aanwezig zijn. Deze taak mag ook door een ter zake kundig (para)medicus worden uitgevoerd. De medische begeleiding of EHBO’er moet aanwezig zijn gedurende de gehele wedstrijd.

  Voor evenementen (sportwedstrijden vallen hier ook onder) is bepaald dat er minimaal één EHBO’er voor 750 bezoekers aanwezig moet zijn. Dit betekent dat ook voor een demoshow of clubkampioenschappen er EHBO aanwezig moet zijn.

  Als je een vergunning nodig hebt voor het organiseren van een evenement dan moet je aan de wettelijke EHBO-eisen voldoen. Informeer bij jouw gemeente naar de eisen omdat deze eisen per gemeente verschillen.

 • Gelden er vanuit de polisvoorwaarden andere eisen voor de discipline Freerunning/parkour?

  Freerunning-parkour activiteiten zijn meeverzekerd binnen de activiteiten omschrijving en de polisvoorwaarden, als er aan de volgende eisen wordt voldaan:

  Freerunning-parkour activiteiten binnen:

  • De training staat onder toezicht van gekwalificeerde trainers (minimaal N3 licentie).
  • Er wordt gebruik gemaakt van gymtoestellen en veiligheidsmiddelen waaronder matten.
  • Nadruk binnen de training ligt op het veilige trainen, waarbij wordt gewerkt met een methodische opbouw (laag naar hoog, langzaam naar snel, etc.)
  • Bij sprongoefeningen op hoogte wordt gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde valmatten.

  Freerunning-parkour activiteiten buiten:

  • De training staat onder toezicht van gekwalificeerde trainers (minimaal N3 licentie).
  • Er wordt alleen getraind op grasveldjes, parkjes en schoolpleinen. Al deze terreinen, zijn voor het verkeer afgeschermd.
  • Er wordt voornamelijk gewerkt aan conditietraining in groepsverband.
  • Er worden geen gymnastische oefeningen gedaan, zoals salto’s, zwaaien en ook geen sprongen van hoogte.

  Bij afwijking van het bovenstaande is er geen dekking voor de activiteiten welke te maken hebben met “Freerunning-parkour”.

 • Wie moeten wij bij ouder- en kind gym opgeven in de ledenadministratie?

  Wanneer de ouder actief deelneemt aan de les en zelf gymactiviteiten uitvoert adviseren wij dat zowel ouder als kind opgegeven worden in de ledenadministratie. Beide zijn daarmee op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

  Wanneer het kind deelneemt aan de gymles en de ouder als begeleider aanwezig is en zelf geen gymactiviteiten uitvoert, geef je alleen het kind op als lid in de ledenadministratie. Hiermee is het kind op collectieve basis (aanvullend) verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

 • Hoe zit het met onze aansprakelijkheid en verzekeringen als we buiten sporten?

  We zijn ons bewust van de vele vragen die ontstaan door het deels aanbieden van sport in de buitenruimten. KNGU heeft contact gezocht met de verzekeraar en gesteld is het volgende:

  “Dekking is akkoord voor buiten sporten indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid.  
   
  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten.” 
   
  Neem bij twijfel contact op met onze intermediair Meijers Assurantiën via 020-504 2745
  Meer informatie over onze verzekeringen en de bijbehorende documentatie is te vinden op onze verzekeringspagina

   

 • Welke toestellen mogen we verzekeringstechnisch wel en welke niet buiten gebruiken?

  Buiten sporten wordt vanuit de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering gedekt indien het sporten is gericht op conditie- en spierontwikkeling. In principe vallen hier de meeste oefeningen onder die ook binnen uitgevoerd worden op de desbetreffende toestellen.  

  Maak gebruik van gecertificeerde materialen en toestellen die al buiten aanwezig zijn. Denk hierbij aan speeltuin- en schoolpleinobjecten en calisthenics toestellen.  Deze toestellen laat de gemeente namelijk periodiek controleren en hebben het keurmerk van de stichting Consument & Veiligheid. 

  Wil je toestellen gebruiken die normaal gesproken in de gymzaal staan, beperk je dan tot toestellen die niet verankerd hoeven te worden. Ook is het belangrijk dat je leden laat sporten op gekeurde toestellen. De regels hiervoor zijn voor de hal en buiten gelijk! Particuliere toestellen zoals een zelf in elkaar gezet rekstok of tuintrampoline brengen te veel risico's met zich mee en vallen niet onder de dekking van de verzekeringen die vanuit de KNGU zijn afgesloten. Toestellen die je wel buiten kan gebruiken, uiteraard onder deskundige leiding en periodiek gekeurd zijn bijvoorbeeld een mini-trampoline, kast, bok, bank, balk, matten, airtrack en springplank. 

 • Er geeft een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie zelfstandig les. Is er dan wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering?

  De KNGU heeft als doelstelling om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de gymsport. Vanuit het Huishoudelijk Reglement (pagina 5-3) schrijft de KNGU voor dat iedere trainer-coach in het bezit is van een geldige niveau 3 licentie. Met deze licentie is de trainer-coach bevoegd en bekwaam om leiding te geven aan sport- en beweegactiviteiten. De trainer-coach kan zelfstandig les- en trainingsprogramma's voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast is de trainer-coach in staat om sportactiviteiten of -wedstrijden te organiseren. Na het behalen van een KNGU niveau 3 opleiding is de trainer-coach bekend met de visie op de gymsport en weet hij/zij hoe hij/zij pedagogisch kan handelen. Een licentie geeft per niveau (KSS 3, 4 of 5) de bekwaamheid van de licentiehouder aan.

  Als er een assistent-trainer of trainer zonder N3 licentie toch wordt ingezet en de groep zelfstandig draait vanwege een legitieme reden (bijvoorbeeld nog niet in bezit van een N3 licentie, vervanging i.v.m. ziekte of verlof, tekort aan trainers met N3 licentie binnen de club) dan is er wel dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering. Uitzondering is de discipline freerunning-parkour. Bij deze discipline dient er altijd een trainer-coach voor de groep te staan in het bezit van minimaal een N3 licentie.