Arbeidscontracten

Het vastleggen van afspraken in een overeenkomst (je arbeidsvoorwaarden) geeft duidelijkheid vooraf, maar helpt ook toekomstige geschillen voorkomen. Als een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen is er sprake van een arbeidscontract.

Heb jij een trainer in dienst die onder de CAO Sport valt? De spelregels voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst zijn dan hierin vastgelegd. De CAO Sport is een overeenkomst tussen Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden (FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. De arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Sport zijn minimumvoorwaarden. Het staat je als club vrij om aanvullende afspraken te maken, die je in een arbeidscontract vastlegt.

Arbeidscontract overig
Heb je een trainer die niet onder de CAO Sport (of een andere CAO) valt, dan moet het arbeidscontract aan een minimaal aantal eisen voldoen. Zorg altijd voor een schriftelijke vastlegging om miscommunicatie te voorkomen.

Modelcontracten
De WOS heeft een aantal modelcontracten speciaal voor sportorganisaties gemaakt, waar je gebruik van kunt maken. De modellen zijn standaardmodellen en verschillende modelovereenkomsten – en contracten zijn hier te vinden en te downloaden als Word-document.  Op deze pagina vind je verder overeenkomsten voor ZZP’ers en het stroomschema 'bepaal arbeidsrelatie'.

Hieronder vind je een aantal modelovereenkomsten geschreven door Stichting voor Vereniging en Recht specifiek voor de gymsport:

Model arbeidsovereenkomst

Model overeenkomst van opdracht

Model vrijwilligersovereenkomst

Wetgeving transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Heb je trainers in dienst die onder de CAO Sport vallen? Vanaf 1 augustus 2022 is de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in Nederland van kracht. Er zijn per 1 augustus verplichtingen uit deze wet waar je aan moet voldoen als je trainers in dienst hebt. De belangrijkste zaken vind je op de website van WOS. In het nieuwsartikel van WOS is specifiek opgenomen wat de gevolgen per onderwerp zijn voor trainers die onder de CAO Sport vallen.