BHV en EHBO binnen de club

Als gymclub is het belangrijk dat je hebt nagedacht over de veiligheid van je sporters. Stel dat een sporter geblesseerd of gewond raakt, is er dan een EHBO-koffer aanwezig en weet de trainer hoe EHBO verleend moet worden? Wat kun je als club doen om dit te verbeteren op je club? En wat zijn de richtlijnen voor BHV? Je leest het op deze pagina.

 

EHBO

Tijdens trainingen of wedstrijden kunnen gymnasten geblesseerd of verwond raken. Als de blessure niet ernstig is kan de trainer direct eerste hulp bieden. Deze eerste hulp bij sport ongevallen is belangrijk voor het verdere herstel.

Cursussen en handige informatie voor trainers-coaches
Behalve een EHBO-doos, ijs/koelpacks en een AED is het fijn als er mensen zijn die weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Zeker bij (grotere) evenementen en trainingen.

Het Rode Kruis biedt verschillende workshops en cursussen aan, waaronder een workshop die speciaal is ontwikkeld voor sporters en sportclubs. Alle cursussen zijn eenvoudig in de kantine te organiseren en door iedereen te volgen.

De bijeenkomsten kunnen gevolgd worden door bijvoorbeeld vrijwilligers, trainers-coaches en sporters. En het hoeft niet veel geld te kosten. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een EHBO- en/of reanimatiecursus volledig of gedeeltelijk. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het Rode Kruis.

Mocht er een AED op de club zijn dan is het verstandig om ook enkele leden die veel op de club zijn (regelmatig) een training te laten volgen.

Bekijk hieronder de verschillende cursussen en bijeenkomsten waar verenigingen zich voor kunnen aanmelden.

Workshop EHBO Sport

Online cursus Sport EHBO

Reanimatiecursus
Cursus Reanimatie en AED [online + klassikaal]

of

4 uur praktijkcursus op de club

Lees verder


EHBO bij wedstrijden en evenementen
Zoals geschreven in het Huishoudelijk Reglement van de KNGU zijn de regels met betrekking tot EHBO op wedstrijden:

Bij alle KNGU-wedstrijden moet minimaal één gediplomeerde EHBO’er aanwezig zijn. Deze taak mag ook door een ter zake kundig (para)medicus worden uitgevoerd. De medische begeleiding of EHBO’er moet aanwezig zijn gedurende de gehele wedstrijd.

Voor evenementen (sportwedstrijden vallen hier ook onder) is bepaald dat er minimaal één EHBO’er voor 750 bezoekers aanwezig moet zijn. Dit betekent dat ook voor een demoshow of clubkampioenschappen er EHBO aanwezig moet zijn.

Als je een vergunning nodig hebt voor het organiseren van een evenement dan moet je aan de wettelijke EHBO-eisen voldoen. Informeer bij jouw gemeente naar de eisen omdat deze eisen per gemeente verschillen.

Lees verder

BHV

Medewerker in dienst
Heb je als club minimaal één medewerker in dienst, dan ben je wettelijk verplicht voor bedrijfshulpverlening (BHV) te zorgen. Iedere sportclub die personeel in dienst heeft (trainer, schoonmaker, kantinemedewerker) valt onder de Arbowet en moet er dus voor zorgen dat er voldoende BHV aanwezig is.

Geen medewerker in dienst
Heb je als sportclub geen medewerker in dienst en wordt alles binnen de club gedaan door betaalde vrijwilligers die onder de maximale vergoeding blijven voor de belastingplicht, dan ben je niet verplicht BHV’ers aanwezig te hebben.

BHV-plicht in overeenkomst
In sommige gevallen worden sportverenigingen die alleen met vrijwilligers werken, niet alleen aangeraden, maar ook verplicht BHV’ers aanwezig te hebben. Bijvoorbeeld als dit met een derde partij overeengekomen wordt (in een overeenkomst staat).

Huur je als club bijvoorbeeld een zaal? Dan kan het zijn dat de verhuurder van deze accommodatie in de huurovereenkomst de voorwaarde stelt dat tijdens de sportbeoefening en ondersteuning daarvan BHV’ers aanwezig zijn. Is dat het geval, dan ben je als sportclub verplicht je hieraan te houden, ook al heb je alleen maar vrijwilligers en geen personeel in dienst.

Algemene zorgplicht
Wel geldt voor jouw sportclub (net als voor iedere organisatie) de algemene zorgplicht. Die houdt in dat de omstandigheden op de sportclub dusdanig dienen te zijn dat zij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel leden als vrijwilligers waarborgen. Denk hierbij aan voldoende voorlichting, onderricht en persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle vrijwilligers.

Sport RI&E
Omdat je als sportclub zorg dient te dragen voor een veilige werk- en sportomgeving, is het aan te raden om enkele vrijwilligers tot BHV’ers op te leiden, ook al ben je hiertoe niet verplicht volgens de wet. Ook kun je de risico’s op jouw club in kaart brengen met de gratis Sport RI&E van de WOS.

Handboek Wet- en Regelgeving
Wil je meer weten over BHV-plicht? Lees verder in het Handboek Wet- en Regelgeving van NOC*NSF.