Ledenwerving en binding

Nieuwe leden werven is cruciaal, maar niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk om na te denken over welke leden je wilt werven en hoe je ervoor zorgt dat je inspanningen succesvol zijn. 

Vergeet ook niet het belang van ledenbehoud. Het heeft weinig zin om nieuwe leden te werven als je de huidige leden niet kunt behouden. Een goede balans tussen deze twee is essentieel voor een bloeiende club.

Op deze pagina vind je meer informatie over:  

Werk samen

Samenwerken met andere organisaties vergroot je bereik en effectiviteit. Denk aan een samenwerking met scholen, buurtsportcoaches, of andere (gym)clubs. In dit artikel lees je hoe drie clubs uit Noord-Brabant een gyminstuif organiseerden om de gymsport in hun regio te promoten. 

Tips voor ledenwerving

Ontdek wat jouw club uniek maakt. Wat onderscheidt jullie van anderen? Dit is een essentiële vraag die je als club moet beantwoorden voordat je een strategie voor ledenwerving opzet. 
 

 • Promoot jouw club 
  Laat helder en enthousiast zien wat jouw club uniek maakt. Vertel waarom mensen juist hier lid moeten worden. 
   
 • Gebruik Social Media 
  Gebruik platforms als Instagram, TikTok, Facebook, Youtube en LinkedIn om de voordelen van het lidmaatschap te delen. Wees zichtbaar en interactief! 
   
 • Online advertenties  
  Zet online advertenties in op websites en sociale media om jouw doelgroep te bereiken. Laat zien dat jouw club de plek is om te zijn! 
 • Ambassadeurs
  Je eigen leden zijn de ambassadeurs van de club. Maak daar gebruik van. Er is niemand die beter kan uitdragen wat de club voor hen betekent dan de leden zelf. 
 • Mond-tot-Mond reclame 
  Moedig huidige leden aan hun netwerk te gebruiken en nodig vrienden uit voor activiteiten, workshops en wedstrijden. 
   
 • Vrienden- en vriendinnenles 
  Organiseer open lessen en laat huidige leden vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Zo maken zij op een laagdrempelige manier kennis met de gymsport.  
   
 • Clinics op basisscholen of een gyminstuif 
  Organiseer clinics op basisscholen. Dit kan bijvoorbeeld ook in samenwerking met de buurtsportcoach worden georganiseerd. Of promoot de gymsport in jouw regio en organiseer samen met andere gymclubs een gyminstuif. In dit artikel lees je hoe clubs dat samen doen. 
   
 • Maak een koningsmatch en ben zichtbaar tijdens de Koningsspelen 
  Als sportaanbieder kan je scholen helpen bij de invulling van het sportieve gedeelte van de dag. Een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met jouw sportaanbod of als start van een structurele samenwerking.

Lees verder

Introductiegesprek op de club  

Deze opzet kan jouw club gebruiken als leidraad voor een kennismakingsgesprek met het proeflid en/of de ouders. 

Introductie/voorstellen

 • Welkom bij de club! 
 • Stel jezelf voor en je functie binnen de club. Stel vragen als:
 • Heeft het nieuwe lid meer aan (gym)sport gedaan?  
 • Waarom is er voor onze club gekozen?  
 • Is de sporter gezond? Zijn er aandachtspunten? 

Over de club 

 • Leg uit waar de club voor staat (doel/visie).
 • Licht de clubregels / groepsregels toelichten.  
 • Vertel over het gebruik van sportkleding / sieraden, wat kan wel en wat kan niet. 
 • Leg uit welke evenementen en activiteiten er zijn binnen de club. 
 • Leg uit welke mogelijkheden er zijn om door te stromen naar een andere groep of niveau.  
 • Wat is het contributiebeleid van de club?
 • Wie het aanspreekpunt is voor het lid binnen de club?
 • Wie is de vertrouwenscontactpersoon binnen de club?
 • Vraag naar de achtergrond (baan/functie) van het lid of de ouders en leg dit vast. Vraag of je ze mag benaderen als er vrijwilligerstaken zijn die aansluiten op hun achtergrond.

Tip: maak een verenigings ID en geef dit mee aan (nieuwe) ouders. Download hier een voorbeeld

Lees verder

Kennismaking met leden en ouders

"Warm welkom voor nieuwe leden: het kennismakingsgesprek bij jouw club! 

Elk jaar verwelkomt jouw club nieuwe leden. Met een kennismakingsgesprek kun je nieuwe leden een goede start binnen de club bieden. Het nieuwe lid en/of de ouders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het reilen en zeilen binnen de club. Het gesprek biedt ook nog andere mogelijkheden. Denk aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Hoe eerder je mensen betrekt bij jouw club, hoe groter de kans dat zij iets voor de club willen betekenen. 

Tips voor een kennismakingsgesprek 

 • Leg uit waar jouw club voor staat  
  Wat is de drijvende kracht achter jouw club? Deel het doel en visie. Laat zien wat jullie samen nastreven.  
   
 • Wat kunnen leden verwachten  
  Geef nieuwe leden een helder beeld van wat ze kunnen verwachten. Van trainingen tot clubactiviteiten, laat zien wat jullie club zo uniek maakt. 
   
 • Wat je als club van leden (en hun ouders) verwacht  
  Leg de clubregels uit en licht de afspraken voor de specifieke groep toe.  
  Vertel over het belang van vrijwilligerswerk. Laat ouders een formulier invullen waarin ze aangeven wat zij voor de club willen en kunnen betekenen. Download hier een voorbeeld. 

In dit format vind je een leidraad voor een kennismakingsgesprek.  

Op Clubbase.sport.nl vind je nog meer informatie en tips.