Belastingplicht voor clubs

De Belastingdienst gaat intensiever controleren of sportverenigingen en stichtingen belastingplichtig zijn. Het is namelijk niet zo dat er geen belastingplicht bestaat, alleen maar omdat in de oprichtingsakte van de club staat dat er geen winstoogmerk is. Een club kan dan wel degelijk een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting hebben. Maar belastingplichtig zijn betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk belasting moet betalen!

Desiree Henschen van het Team Stichtingen en verenigingen van de Belastingdienst vindt dat niet vreemd: "Besturen van stichtingen en verenigingen realiseren zich over het algemeen niet dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. Hun focus en hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen voor de samenleving. Daarnaast is er veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit."

De herbeoordeling van de belastingplicht wordt door de Belastingdienst uitgevoerd om een eerlijke concurrentiepositie met het bedrijfsleven te bevorderen.

De Belastingdienst wil bevorderen dat alle organisaties zich conformeren aan de regels. Henschen: "Dat betekent ook voor sportorganisaties dat er een juiste registratie voor de belastingplicht is, en als er aangifte gedaan moet worden, dat dat tijdig, juist en volledig gebeurt."

Informatie belastingplicht Belastingdienst
Op de website van de Belastingdienst vind je informatie over:

Loonheffingen
De vrijwilligersregeling kan van toepassing zijn als de stichting of vereniging gebruik maakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2024 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 210 per maand en € 2.100 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Lees verder op de website van de Belastingdienst.

Omzetbelasting
Diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of lichamelijke opvoeding zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dit met uitzondering van het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke. Verkoop je voor de club regelmatig producten of organiseer je activiteiten om de clubkas te spekken, dan kan dat betekenen dat je daarover btw moet betalen.

Vrijstellingen
Als een stichting of vereniging belastingplichtig is voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting wil dat nog niet zeggen dat zij belasting moet betalen. Er kan een vrijstelling van toepassing zijn.