EHBO

Tijdens trainingen of wedstrijden kunnen gymnasten geblesseerd of verwond raken. Als de blessure niet ernstig is kan de trainer direct eerste hulp bieden. Deze eerste hulp bij sport ongevallen is belangrijk voor het verdere herstel.

EHBO-koffer
De KNGU adviseert iedere club om een goede en complete EHBO-koffer in haar bezit te hebben. Zorg dat de EHBO-koffer regelmatig wordt bijgevuld en dat er altijd ijs/koelpacks beschikbaar zijn.

Tip: laat een lijst achter bij de EHBO-koffer waarop aangegeven kan worden als iets (bijna) op is. En let op dat de EHBO-koffer, AED en het ijs altijd gebruikt kunnen worden, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.

EHBO-cursussen
Behalve een EHBO-doos, ijs/koelpacks en een AED is het fijn als er mensen zijn die weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Het Rode Kruis biedt verschillende cursussen aan speciaal ontwikkeld de sport.

Deze cursussen zijn eenvoudig op de sportclub te organiseren en door iedereen te volgen.

Er zijn diverse mogelijkheden: in korte tijd specifieke vaardigheden leren of een volledige cursus volgen. Online, offline of een combinatie van beiden. Ook biedt Het Rode Kruis workshops en cursussen op locatie aan, op een door jouw club gekozen locatie en tijdstip.

Veel zorgverzekeringen vergoeden een EHBO- en/of reanimatiecursus volledig of gedeeltelijk en wellicht is er vanuit de gemeente een mogelijkheid tot financiering. Bekijk hieronder de verschillende cursussen en bijeenkomsten waar trainers-coaches of clubs zich voor kunnen aanmelden.

Bekijk het aanbod

EHBO bij wedstrijden en evenementen
Zoals geschreven in het Huishoudelijk Reglement van de KNGU zijn de regels met betrekking tot EHBO op wedstrijden:

Bij alle KNGU-wedstrijden moet minimaal één gediplomeerde EHBO’er aanwezig zijn*. Deze taak mag ook door een ter zake kundig (para)medicus worden uitgevoerd. De medische begeleiding of EHBO’er moet aanwezig zijn gedurende de gehele wedstrijd.

Voor evenementen (sportwedstrijden vallen hier ook onder) is bepaald dat er minimaal één EHBO’er voor 750 bezoekers aanwezig moet zijn. Dit betekent dat ook voor een demoshow of clubkampioenschappen er EHBO aanwezig moet zijn.

Als je een vergunning nodig hebt voor het organiseren van een evenement dan moet je aan de wettelijke EHBO-eisen voldoen. Informeer bij jouw gemeente naar de eisen omdat deze eisen per gemeente verschillen.

 

*Bij een wedstrijd of evenement ben je alleen gediplomeerd als je een volledige cursus hebt gevolgd. Bijvoorbeeld bij het Rode Kruis: ‘cursus uitgebreide EHBO volwassenen en kinderen’ of bij het oranje kruis ‘diploma eerst hulp’.