Wat voor een soort accommodatie past bij jouw club

Er zijn verschillende opties wat betreft een gymsportaccommodatie. Breng de wensen en ambities van jouw club in kaart. Betrek daarbij trainer-coaches, clubs in de omgeving, andere stakeholders en de gemeente. De keuze die jouw club maakt moet ook financieel haalbaar zijn en is afhankelijk van de beschikbare ruimte binnen de gemeente of bestaande accommodatie. 

De mogelijkheden:  

 • Wedstrijdhal 
 • Trainingshal 
 • Vrijstaande trainingshal 
 • Sporthal met turngedeelte met (gedeeltelijk) vaste toestellen 
 • Sporthal met een landingskuil 
 • Sporthal/loods ingericht met vaste toestellen

Wedstrijdhal

Voor een wedstrijdhal worden de reglementen van de FIG (internationale turnbond) aangehouden. Daar wordt niet van afgeweken. Dus zowel qua afmeting als de benodigde toestellen, aantal meters aanloop etc. Deze reglementen vind je in dit document.

Denk ook aan zaken als voldoende parkeergelegenheid, een tribune en ruimte tussen de toestellen om jurytafels neer te kunnen zetten.  

  

Trainingshal

Een trainingshal is altijd maatwerk. Er is in Nederland nog nooit eenzelfde trainingshal gebouwd. Dit ligt enerzijds aan het beschikbare bouwoppervlak, anderzijds bij de ambities van de club, het niveau van de gymnasten en de disciplines die worden beoefend. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk de FIG normen aan te houden. In de praktijk wijkt het echter vaak af omdat men de beschikbare trainingsruimte zo optimaal mogelijk wil benutten. In trainingshallen wordt vaak een landingskuil gemaakt. Daar zijn vanuit de FIG geen reglementen voor. 

In dit document vind je de minimale vereisten van een trainingshal zoals bijvoorbeeld: 

 • Afmetingen landingszones 
 • Minimale afstand tussen de toestellen 
 • Minimale afstand tussen de wand 
 • Minimale hoogte bij toestel x, y, etc. 
 • Minimale afmetingen landingskuilen