DG-meetlat

Beste clubbestuurder,

Je bent door jouw accountmanager doorverwezen om deze Dutch Gymnastics-meetlat in te vullen. Dit zal maximaal vijf minuten van jouw tijd kosten.

Door antwoord te geven op de vragen, krijg je snel inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Ook biedt het de mogelijkheid om gerichte ondersteuning te ontvangen vanuit de KNGU. Na het invullen van de meetlat neemt de accountmanager contact met je op, om de uitkomsten te bespreken en waar nodig advies te geven.

Interesse in een verdiepende vragenlijst om tot (nieuwe) inzichten te komen? Bekijk dan eens de verenigingsmonitor.

Gegevens invuller
Leden
Ontwikkeling van het (recente) ledenaantal t.o.v. 2 jaar geleden
Ieder lesuur heeft minimaal 12 leden (gemiddeld)
Er is een wachtlijst voor nieuwe leden
Bestuur
Het bestuur bestaat minimaal uit een aparte voorzitter, secretaris én penningmeester
De club heeft (in het kort) een beleidsplan met visie en missie opgesteld en deze gedeeld met de leden
De club heeft mensen met een dubbelfunctie (bijvoorbeeld trainer) in het bestuur
Alle bestuursleden ontvangen de clubbestuurders nieuwsbrief van de KNGU
Kader
Op iedere les staat een trainer-coach met een geldige lesbevoegdheid
De club weet trainers-coaches goed te behouden
De club heeft het gratis nijntje Beweegdiploma keurmerk
De club doet mee aan wedstrijden van de KNGU
De club is bekend met het product DG The Box
Vrijwilligers
De club heeft voldoende juryleden
De club heeft genoeg vrijwilligers om de club draaiende te houden
Vanuit de club worden KNGU-wedstrijden georganiseerd
Financiën
De club is financieel gezond
De club heeft de financiële- en ledenadministraties (Club Assistent of All United) op orde
Sociaal veilige club
De club heeft gedragsregels opgesteld
Alle trainers-coaches bij de club zijn in het bezit van een VOG
Het bestuur heeft sociale veiligheid als vast agendapunt op de bestuursvergadering
Er is een vertrouwenscontactpersoon verbonden aan de club (intern of extern)
Accommodatie
De kwaliteit van de beschikbare zalen en materialen voldoet aan onze behoefte en de richtlijnen vanuit de gymsport
De club heeft een eigen accommodatie
Gemeente & omliggende verenigingen
De club is op de hoogte van de mogelijkheden van het Lokale Sportakkoord
De club weet wie de contactpersoon is bij de gemeente
De club draagt bij aan (openbare) sportactiviteiten binnen de gemeente
De clubbestuurders ontmoeten jaarlijks andere bestuurders uit de regio (via bijvoorbeeld DG The Connection)
Overig
De club is klaar voor de toekomst
De club voelt zich onderdeel van de Dutch Gymnastics-community
Top 3 - De clubbestuurders zijn de meeste tijd kwijt aan de onderwerpen: