Verenigingsmonitor: vergelijkend onderzoek onder clubs

Half april heeft iedere club die aangesloten is bij de KNGU een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de verenigingsmonitor 2021. De verenigingsmonitor is een vergelijkend onderzoek onder clubs en geheel vrijblijvend. De gegevens van alle clubs worden verwerkt in een benchmark dashboard. Deze komt tot stand via een vragenlijst. Er zal vanaf dit jaar ieder voorjaar een verenigingsmonitor worden uitgestuurd. De ingevulde gegevens blijven bewaard waardoor je historie opbouwt.

 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het serviceteam via serviceteam@kngu.nl.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  Alle clubs hebben half april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst ontvangen. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar serviceteam@kngu.nl. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

 • Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

  Het invullen neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Dit hoeft niet in één keer en hoeft niet gedaan te worden door één persoon. Je kunt bijvoorbeeld elke week één onderdeel invullen of onderdelen doorsturen naar andere bestuursleden. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifiek bestuurslid versturen, waardoor elke bestuurder een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. De pdf-versie is hier te vinden.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

  Clubs kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen. De monitor staat open tot 13 juni. Vanaf oktober is het Benchmark Dashboard toegankelijk voor alle clubs die de vragenlijst hebben ingevuld.

 • Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

  Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klinkt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

 • Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

  Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Waarom verschilt de pdf-versie van de vragenlijst van de online versie?

  Het precieze aantal vragen per club verschilt omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp.

 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Clubs die in mei en juni van 2021 de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen in oktober 2021 toegang tot het Benchmark Dashboard. In oktober ontvangen alle clubs een mail waarin staat beschreven hoe je een account kunt aanmaken voor je club.

 • Hoe werkt het Benchmark Dashboard?

  Hoe het Benchmark Dashboard werkt lees je in de gebruikershandleiding die je in oktober van ontvangt. Je leest daar onder andere hoe het Benchmark Dashboard is opgebouwd, op welke manier je er relevante informatie uit kunt halen en hoe je filters kunt toepassen. In deze video kan je zien hoe het dashboard eruit ziet.

 • Overige vragen

  Staat je vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Neem dan contact op met het serviceteam van de KNGU door een mail te sturen aan serviceteam@kngu.nl of te bellen met 055 - 505 8700.