Verenigings­monitor

Jouw vereniging in beeld: de Verenigingsmonitor 
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit geldt ook voor de sportsector. Samenwerking, zowel tussen de KNGU en clubs als clubs onderling, is essentieel om uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en ambities na te streven. Is jouw club klaar om de volgende stap te zetten naar een kansrijke toekomst?

Wat is de Verenigingsmonitor? 
De Verenigingsmonitor is een onderzoekstool die helpt om meer inzicht te krijgen op welke thema’s jouw club uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema’s die aan de orde komen in de vragenlijst zijn: visie & strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatie, vrijwilligers & betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. De resultaten uit dit onderzoek komen samen in een Benchmark Dasboard. De vragenlijst van 2022-2023 kun je hier inzien 

Wat is het Benchmark Dashboard?
Met behulp van het dashboard kan je jouw club eenvoudig vergelijken met andere (gymsport)clubs in de buurt. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere sportclubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waar je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen én kan je samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn.

De voordelen op een rij:

 • Inzichten in kansen en uitdagingen van jouw club; 
 • Inzoomen op specifieke thema’s; 
 • Leren van andere clubs; 
 • Vergelijken hoe je ervoor staat als club ten opzichte van andere (gym)sportclubs van dezelfde grootte, in dezelfde regio.

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?
Het benchmark dashboard is beschikbaar voor alle clubs die in het voorjaar van 2023 de verenigingsmonitor voor 5 juni hebben ingevuld en afgerond. De contactpersonen van deze clubs hebben een mail ontvangen met informatie over het activeren van hun benchmark-account. Heeft jouw club de monitor ingevuld maar geen mail ontvangen over het benchmark dashboard? Stuur dan een mail naar clubservices@kngu.nl.

 

 • Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

  Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren, waar kansen liggen en samen met de KNGU bespreken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor. In deze video geven we jou toelichting op de verenigingsmonitor.

 • Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?

  Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de KNGU inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

 • Wat heeft de KNGU aan dit onderzoek?

  Het geeft de KNGU inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

 • Waarom bevat de vragenlijst vragen en termen die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij de gymsport?

  De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met andere sportbonden, zodat je je club in het Benchmark Dashboard ook kunt vergelijken met clubs in andere takken van sport. Om dit mogelijk te maken, dient overal dezelfde terminologie gebruik te worden.

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/ideeën ten aanzien van de verenigingsmonitor?

  Met vragen of ideeën kun je terecht bij het team kennis- en informatiemanagement via [email protected] of jouw accountmanager.

 • Waar vind ik de vragenlijst?

  De clubs die in het voorjaar van 2023 de vragenlijst hebben ingevuld kunnen de vragen en resultaten terugvinden in het Benchmark Dashboard. De vragenlijst is op dit moment niet meer in te vullen. De verenigingsmonitor wordt eens in de twee jaar uitgestuurd. Dit betekent dat de eerst volgende mogelijkheid om mee te doen in 2025 is.

 • Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de club. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je club. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden. Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken.
  2. De tweede optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de club. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
 • Hoe kan ik inloggen in het Benchmark Dashboard van mijn club?

  Het benchmark dashboard is beschikbaar voor alle clubs die in 2023 de verenigingsmonitor hebben ingevuld. De contactpersonen van deze clubs hebben 18 september een mail ontvangen met informatie over het activeren van hun benchmark-account. Heeft jouw club de monitor ingevuld maar geen mail ontvangen over het benchmark dashboard? Stuur dan een mail naar [email protected]

 • Kan ik met meerdere mailadressen inloggen in het Benchmark Dashboard?

  Nee, dat is niet mogelijk. Het account is gekoppeld aan één specifiek mailadres van jullie club. Onderling kunnen jullie binnen het bestuur de inloggegevens delen

   

Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met het serviceteam van de KNGU door een mail te sturen aan [email protected] of door te bellen met 055 - 505 8700.