Opvolging aanbevelingen

Onderzoeksbureau Verinorm heeft op 28 april 2021 het rapport over de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport gepresenteerd. Op deze pagina worden met regelmaat updates gepubliceerd over de aanbevelingen, maar ook over de periodieke rapportages van de opvolgingscommissie. Daarnaast vind je als (oud)sporter informatie over welke nazorg er voor jou beschikbaar is.

Nazorg voor sporters

Opvolgings­commissie

Het onderzoek

Waar staan we nu
Een pakket met activiteiten en (beleids-)maatregelen moet antwoord geven op de aanbevelingen. Alle inspanningen die bonden, clubs, trainers-coaches en betrokkenen de afgelopen jaren al hebben gedaan in het kader van positieve sportbeleving en een pedagogische aanpak, kunnen nóg meer en sneller vruchten afwerpen.

De snelheid en haalbaarheid van activiteiten is mede afhankelijk van benodigde extra financiering voor slagkracht en expertise. Hiervoor wordt een beroep gedaan op onder andere de landelijke en lokale overheden. Vanzelfsprekend investeren ook de KNGU en betrokken organisaties binnen hun mogelijkheden en wordt voortgebouwd op alles dat al in gang is gezet. Hierin wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur en initiatieven – en de kracht van de (gym)sport community.

Opvolging aanbevelingen rapport Ongelijke Leggers

Opvolging per aanbeveling status

De meest recente openbare verslagen van de opvolgingscommissie.

 

Veelgestelde vragen

 • Waarmee kan ik als clubbestuurder meteen aan de slag?

  Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, waarvan elke clubbestuurder hoopt dat het bij zijn of haar club niet voorkomt. Je kop in het zand steken en het 'er maar niet over hebben' is niet de oplossing. Zet het op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid om zo de kans op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. De KNGU helpt je hier graag bij. Er is immers al veel informatie beschikbaar en bij veel van onze clubs spelen dezelfde vragen. 

  • Beleidsmatig: stappenplan CVSN - doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging. Bekijk hier aan welke wettelijke verplichtingen een club moet voldoen.  
  • Praktische eerste stap: controleer of alle vrijwilligers/trainers een VOG hebben, hier kun je ze gratis aanvragen.
  • Kennis & programma’s in de buurt: informeer naar lokaal sportakkoord   
  • Inhoudelijk: pedagogisch A-B-C en investeer in je technisch kader met een passende opleiding  

  Alle informatie staat op: https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/sociaal-veilige-club   

 • Waarmee kan ik als trainer-coach meteen aan de slag? 

  Als trainer-coach speel je een belangrijke rol in de sport en werk je aan je eigen ontwikkeling. Op de site van de KNGU is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over pedagogiek. Weet dat in het najaar ook een bijscholingsmodule pedagogiek online komt! 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C en informatie over soft turnen .  
  • Opleidingen: september start de vernieuwde opleiding voor trainers-coaches op KSS-niveau 3 en komt de bijscholingsmodule pedagogiek online. De inschrijving voor de opleiding en bijscholingsmodule wordt in de zomer van 2021 geopend. 
  • Ben je benieuwd talentontwikkeling & topsport van het dames en heren-turnen vorm gaat krijgen, check de site en meld je aan voor de nieuwsbrief. 

   

 • Waarmee kan ik als sporter of ouder meteen aan de slag?

  De trainer-coach vervult een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een pedagogisch sportklimaat. Maar zij zijn hier zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainers-coaches, bestuur, begeleiders, KNGU en ouders/sporters. 

  • Kennis opdoen: pedagogisch A-B-C (binnenkort verschijnt er een speciaal A-B-C voor ouders) en wat is grensoverschrijdend gedrag? 
  • Centrum Veilige sport campagne ‘blijf je stil’ 
  • Hoe is de veiligheid op jouw club geregeld? Is er bijvoorbeeld een vertrouwens contactpersoon (VCP) waar je terecht kunt als je ervaring hebt met of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. Kijk op de clubsite of vraag het aan het bestuur. 
 • Ik ben (oud)sporter en heb behoefte aan een luisterend oor, hulp of een verwijzing naar zorg. Waar kan ik terecht?

  Samen met het Centrum Veilige Sport Nederland en met diverse zorgpartijen werken wij aan een (na)zorgaanbod voor (oud)sporters die in aanraking zijn gekomen met grensoverschrijdend gedrag. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met de uiteenlopende behoeftes die we horen van de slachtoffers die zich hiervoor hebben gemeld. Zodra alle gesprekken zijn afgerond wordt een startpunt ingericht waar sporters die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen. Je kan wel al terecht bij Slachtofferhulp Nederland.

  Voor nu vind je meer informatie op de site en/of Centrum Veilige Sport.