Bondsraad

De bondsraad zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor:

  • goedkeuring van het strategisch plan
  • toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie
  • toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening

De stukken van de strategische cyclus en een toelichting op het bestuursmodel vind je op deze pagina.

We streven naar een balans tussen continuïteit en vernieuwing. Daarom is een rooster van aftreden ingesteld, waarbij elke drie jaar een bondsraadsverkiezing plaatsvindt. De maximale zittingstermijn van de bondsraad is 3x3 jaar conform het advies in de code goed sportbestuur.

Leden

Arthur Haasbroek

Aandachtsgebied: trainers en coaches
Achtergrond: voorzitter Gymsport Leiden

“In mijn rol als bondsraadslid wil ik graag mijn ervaring inzetten in de klantgroep trainers en coaches. Als oud trainer-coach in verschillende sporten en meerdere disciplines binnen de KNGU heb ik feeling met de werkvloer. Ook de dilemma’s bij het stellen van ambities en het daarop sturen ken ik vanuit mijn rol als voorzitter van een grote sportclub (Gymsport Leiden). Met de combinatie van deze kennis kan ik op een coöperatieve wijze invulling geven aan het samenspel met het bondsbestuur en de directie van de KNGU. Het bewaken van een verantwoord pedagogisch sportklimaat zal hierbij centraal staan.”

Arthur Haasbroek

Bianca Mulder

Aandachtsgebied: trainers en coaches
Achtergrond: trainer, train de trainer en adviseur van het bestuur van VG Dynamiek in Vlaardingen

"Als jong meisje ben ik gaan turnen en ik heb de sport nooit meer losgelaten. Vanuit mijn passie draag ik er graag aan bij om de gymsport naar een hoger niveau te tillen. Dit kan niet alleen vanuit de verenigingen. Ik zie hierin een rol voor de KNGU en wil daar graag onderdeel van uit maken. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een goed en veilig gymsportklimaat voor iedereen."

Bianca Mulder

Remco Korzeniewski

Aandachtsgebied: sporters en ouders
Achtergrond: voorzitter van Oliveo Gymnastiek in Pijnacker, vader van 2 turnende dochters, jurylid turnen dames en zelf actief (conditiegym)

 "Het is niet realistisch om als bondsraadlid de wereld te willen veranderen en daarnaast niemand weet hoe de toekomst er uit gaat zien, maar door verbinding en een positief kritische instelling zie ik de mogelijkheid bij te dragen aan de ingeslagen of in te slagen weg. Vooruit kijken blijft belangrijk maar niet zonder oog te verliezen voor het heden en de realiteit."

Remco Korzeniewski

Peter Kappe

Aandachtsgebied: financiën en informatisering/IT
Achtergrond: p
enningmeester Stichting Turn Inn & jurylid GymXL Amersfoort

"Voor de KNGU liggen velen kansen open om Gymnastisch bewegen nog groter te maken. Mijn ervaring met de realisatie van een Gymsport accommodatie en nieuwe vormen van sport aanbieden wil ik graag dienstbaar maken als bondsraadslid."

Peter Kappe foto

Arjan Heijblom

Aandachtsgebied: clubbestuurders
Achtergrond: 
Voormalig voorzitter OKK Hardinxveld

Van kinds af aan ben ik actief in de gymsport. Eerst als turner en later als trainer turnen dames. De laatste 10 jaar mocht ik voorzitter zijn van mijn prachtige vereniging, met als hoogtepunt het jubileumjaar omdat ‘mijn’ OKK 100 jaar bestond. Met mijn kennis en ervaring wil ik me nu inzetten als bondsraadslid om onze sport en de KNGU (nog) mooier en gezonder te maken.

Arjan Heijblom foto

Vivianne Zeestraten

Aandachtsgebied: algemene coördinatie
Achtergrond: lid van de raad van advies van de Vereniging Sport Utrecht (2016-2018), oprichter/voorzitter van Gym&Move, bestuurslid technische zaken en interim-voorzitter van Turn4u (2007-2017).

"Ik ben ouder van een enthousiaste turnster en geniet van alle mooie sportmomenten live en op tv. Na mooie jaren als verenigingsbestuurder wil ik graag in een andere rol mijn bijdrage leveren aan de vernieuwing van de gymsport. Mijn motto: sport verbindt, sport is plezier, sport daagt uit! Zo wil ik mij graag inzetten als ambassadeur en toezichthouder. Als bondsraadslid wil ik actief meehelpen vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de gymsport, waardoor sporters blijvend kunnen genieten van hun sport, nu en in de toekomst."

Vivianne Zeestraten

Marloes van Otterloo

Aandachtsgebied: nader te bepalen
Achtergrond: voormalig LTC-voorzitter Ritmische Gymnastiek – SV Twello

“Bewegen zit in mijn DNA. Als Ritmische Gymnaste genoot ik ervan om met materiaal en anderen te bewegen op muziek. Als fysiotherapeute en bewegingswetenschapper hielp ik mensen optimaal te kunnen bewegen. Momenteel help ik als strategisch adviseur het Erasmus MC te bewegen naar toekomstbestendige zorg en gezondheid. Als bondsraadslid wil ik me inzetten om meer mensen te laten bewegen én genieten van al het moois wat de gymsport ons te bieden heeft.”

Jitske Vasbinder

Aandachtsgebied: nader te bepalen
Achtergrond: Intercontinentaal jurylid en nationaal jurylid turnen dames

“Al vanaf mijn zesde ben ik actief in de gymsport. Als turnster, trainster, jurylid, ouder, organisator en (club)manager. Mijn passie voor de sport en de kennis die ik heb opgedaan wil ik als bondsraadslid gebruiken om de KNGU nog sterker en belevenisvol te maken, met name voor sporters en ouders voor wie de KNGU soms toch wat ver weg lijkt.”

Joep Rietveld

Aandachtsgebied: nader te bepalen
Achtergrond: SV Pax Haarlemmermeer – secretaris en tweede penningmeester

“Ik lever graag een positieve en inhoudelijk kritische bijdrage, vanuit expertise op financieel gebied en levenservaring, aan de verbetering van de samenwerking tussen de basis (de clubs) en de KNGU in de breedste zin van het woord, gedragen door liefde voor de mooie turnsport.”

Sebastián Groosman

Aandachtsgebied: nader te bepalen
Achtergrond: Voorzitter Stichting Gymnastics Center Arnhem

“Vanuit mijn rol als voorzitter en medeoprichter van GCA ben ik sinds 2016 in aanraking gekomen met turnen. Het enthousiasme van de trainers en de leden en het kunnen bijdragen in hun ontwikkeling drijft me dan ook om meer te willen doen. Naast veilig sportklimaat, plezier en professionaliteit speelt het continu verbeteren, nieuwe activiteiten ontplooien en de club gezond houden. En dat hoeft zich niet te beperken tot één club.”

Vergadering 13-05-2024

Archief