Bondsraad

De bondsraad zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor:

  • goedkeuring van het strategisch plan
  • toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie
  • toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening

De stukken van de strategische cyclus en een toelichting op het bestuursmodel vind je op deze pagina.

We streven naar een balans tussen continuïteit en vernieuwing. Daarom is een rooster van aftreden ingesteld, waarbij elke drie jaar een bondsraadsverkiezing plaatsvindt. De maximale zittingstermijn van de bondsraad is 3x3 jaar conform het advies in de code goed sportbestuur.

Leden

Arthur Haasbroek

Aandachtsgebied: trainers en coaches
Achtergrond: voorzitter Gymsport Leiden

“In mijn rol als bondsraadslid wil ik graag mijn ervaring inzetten in de klantgroep trainers en coaches. Als oud trainer-coach in verschillende sporten en meerdere disciplines binnen de KNGU heb ik feeling met de werkvloer. Ook de dilemma’s bij het stellen van ambities en het daarop sturen ken ik vanuit mijn rol als voorzitter van een grote sportclub (Gymsport Leiden). Met de combinatie van deze kennis kan ik op een coöperatieve wijze invulling geven aan het samenspel met het bondsbestuur en de directie van de KNGU. Het bewaken van een verantwoord pedagogisch sportklimaat zal hierbij centraal staan.”

Arthur Haasbroek

Bianca Mulder

Aandachtsgebied: trainers en coaches
Achtergrond: trainer, train de trainer en adviseur van het bestuur van VG Dynamiek in Vlaardingen

"Als jong meisje ben ik gaan turnen en ik heb de sport nooit meer losgelaten. Vanuit mijn passie draag ik er graag aan bij om de gymsport naar een hoger niveau te tillen. Dit kan niet alleen vanuit de verenigingen. Ik zie hierin een rol voor de KNGU en wil daar graag onderdeel van uit maken. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een goed en veilig gymsportklimaat voor iedereen."

Bianca Mulder

Daphne Veldman

Aandachtsgebied: clubbestuurders
Achtergrond: verenigingsmanager bij CSV Kracht & Vriendschap Groningen (Turnstad Groningen). 

"Al van jongs af aan turn ik én dat doe ik nu nog steeds 1x in de week. In het dagelijks leven werk ik veel op grote muziekevenementen en probeer ik een bijdrage te leveren aan het verhogen van de sportparticipatie van kinderen in het speciaal onderwijs. Al jaren zet ik mij in voor de Groningse gymnastische sporten, eerst als bestuurslid en nu als verenigingsmanager. De bond heb ik altijd gezien als een verbindende factor. Toch ervaart niet elk bestuur dat zo. Mede daarom ben ik trots nu zitting te hebben in de bondsraad en daarmee ook dit geluid aandacht te geven."

Daphne Veldman

Peter Kappe

Aandachtsgebied: financiën en informatisering/IT
Achtergrond: p
enningmeester Stichting Turn Inn & jurylid GymXL Amersfoort

"Voor de KNGU liggen velen kansen open om Gymnastisch bewegen nog groter te maken. Mijn ervaring met de realisatie van een Gymsport accommodatie en nieuwe vormen van sport aanbieden wil ik graag dienstbaar maken als bondsraadslid."

Peter Kappe foto

Leo Cuijpers

Aandachtsgebied: financiën en informatisering/IT
Achtergrond: voorzitter KDO Deurne 

"Het is belangrijk dat er met kritische ogen meegekeken wordt. Ik wil namens de clubs mijn bijdrage hierin leveren en mijn kennis inzetten zodat de beste besluiten worden genomen. Door de veranderingen in de maatschappij is het belangrijk om in de toekomst relevant te blijven. We moeten clubs hierbij nog beter ondersteunen en helpen, immers de clubs vormen de basis van de gymnastiek en turnsport, de basis van de KNGU."

Leo Cuijpers v2

Leonie Verwer

Aandachtsgebied: marketing en communicatie
Achtergrond: oud-turnster, jurylid en voormalig columnist magazine The Connection

“Al op jonge leeftijd heeft de turnsport mij gegrepen. Tijdens mijn jeugd heb ik zelf veel actieve uren in de turnhal doorgebracht maar ook tijdens de Olympische Spelen zat ik standaard aan de buis gekluisterd. Wat een geweldige (kijk)sport! Na een periode als wedstrijdturnster ben ik de rol van jurylid gaan vervullen om mijn steentje bij te dragen aan de sport. De afgelopen vier jaar heb ik de leden van de KNGU mogen voorzien van leeswerk in de vorm van een column in het magazine van de bond. Vanaf heden zal ik een actieve rol vervullen in de bondsraad. Als oud-turnster en marketingprofessional bij bol.com zet ik graag mijn kennis en expertise in om de gymsport naar een hoger niveau te brengen. Zelf heb ik mijn turnpakje inmiddels omgeruild voor een triatlon-tenue. Zwemmen, racefietsen en hardlopen doe ik graag in Amsterdam en omstreken.”

Leonie Verwer

Loek Heinsman

Aandachtsgebied: sporters en ouders
Achtergrond: voorzitter Sport Balans Culemborg en de Stichting Turnen Culemborg en bondsraadlid sinds 2015 

"Ik heb mij de afgelopen 4 jaar ingezet om een kwaliteitsslag te maken en transparantie te bewerkstelligen. Een van de taken die ik heb opgepakt, is het lidmaatschap en voorzitterschap van de Governance werkgroep. Resultaat: een nieuwe vorm van verkiezingen voor een kleine en slagvaardige bondsraad. Het werk is nog niet klaar! Samenwerken aan een moderne bond vóór leden en dóór leden."

Loek Heinsman

Arjan Heijblom

Aandachtsgebied: clubbestuurders
Achtergrond: 
Voormalig voorzitter OKK Hardinxveld

Van kinds af aan ben ik actief in de gymsport. Eerst als turner en later als trainer turnen dames. De laatste 10 jaar mocht ik voorzitter zijn van mijn prachtige vereniging, met als hoogtepunt het jubileumjaar omdat ‘mijn’ OKK 100 jaar bestond. Met mijn kennis en ervaring wil ik me nu inzetten als bondsraadslid om onze sport en de KNGU (nog) mooier en gezonder te maken.

Arjan Heijblom foto

Remco Korzeniewski

Aandachtsgebied: sporters en ouders
Achtergrond: voorzitter van Oliveo Gymnastiek in Pijnacker, vader van 2 turnende dochters, jurylid turnen dames en zelf actief (conditiegym)

 "Het is niet realistisch om als bondsraadlid de wereld te willen veranderen en daarnaast niemand weet hoe de toekomst er uit gaat zien, maar door verbinding en een positief kritische instelling zie ik de mogelijkheid bij te dragen aan de ingeslagen of in te slagen weg. Vooruit kijken blijft belangrijk maar niet zonder oog te verliezen voor het heden en de realiteit."

Remco Korzeniewski

Vivianne Zeestraten

Aandachtsgebied: algemene coördinatie
Achtergrond: lid van de raad van advies van de Vereniging Sport Utrecht (2016-2018), oprichter/voorzitter van Gym&Move, bestuurslid technische zaken en interim-voorzitter van Turn4u (2007-2017).

"Ik ben ouder van een enthousiaste turnster en geniet van alle mooie sportmomenten live en op tv. Na mooie jaren als verenigingsbestuurder wil ik graag in een andere rol mijn bijdrage leveren aan de vernieuwing van de gymsport. Mijn motto: sport verbindt, sport is plezier, sport daagt uit! Zo wil ik mij graag inzetten als ambassadeur en toezichthouder. Als bondsraadslid wil ik actief meehelpen vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de gymsport, waardoor sporters blijvend kunnen genieten van hun sport, nu en in de toekomst."

Vivianne Zeestraten

Vergadering 7-12-2023

Archief