Aandragen van juryleden

Verschuiving door coronapandemie
Sinds de coronapandemie is het tekort aan juryleden in de gymsport helaas toegenomen. Dat maakt dat steeds meer sporters last hebben van de maatregel die beschreven staat in het huishoudelijk reglement van de KNGU (H3):

Bij het niet leveren van juryleden kunnen gymnasten altijd deelnemen, maar buiten mededinging en worden de kosten met een maximum van € 50,-. verhaald op de inschrijvende club.

Opfrisser maatregel
Deze maatregel staat al jaren in het huishoudelijk reglement maar is sinds het seizoen 2022-2023 aangepast. Voorheen mochten sporters niet deelnemen aan wedstrijden, zodra er geen juryleden geleverd konden worden door de club. Inmiddels is de maatregel dus aangepast en zijn sporters wel welkom op wedstrijden maar nemen zij deel buiten mededinging.

Rol technische commissie
Sinds de wijziging in seizoen 2022-2023, zijn technische commissies de maatregelen strakker gaan hanteren om de organisatie van wedstrijden goed te laten verlopen. De commissies streven ernaar om clubs vroegtijdig te alarmeren, op het moment dat er nog geen juryleden aangedragen zijn.

Rol clubs
Als club is het bereik in de regio met (potentiële)juryleden het groots. Vandaar dat de verantwoordelijkheid om juryleden aan te dragen voor wedstrijden grotendeels bij clubs ligt. Op de pagina ‘jury worden’, vind je alle informatie en mogelijkheden.

Rol KNGU
Ook de KNGU heeft een taak in dit proces. Juryopleidingen worden (door)ontwikkeld en gratis aangeboden door heel het land.

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is een voorinschrijving geopend op juryopleidingen. Zodra genoeg mensen staan ingeschreven, gaat de KNGU aan de slag om de opleiding te organiseren. Met als effect dat minder opleidingen geannuleerd hoeven worden wegens te weinig deelnemers.

Onderzoek naar de maatregel
In het voorjaar van 2023 is de technische commissie bevraagd op de maatregel. Een duidelijke bevinding luidt als volgt:

Bij de disciplines waar de maatregel al langere tijd strak gehanteerd wordt (bijvoorbeeld acrobatische gymnastiek) zijn nagenoeg geen jurytekorten meer.

Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek blijft de maatregel ook komend seizoen intact.

Help de commissies én sporters
Door binnen jouw club het jureren te stimuleren, draag je bij aan de continuering van de wedstrijden. Zo kunnen de technische commissies wedstrijden organiseren en de sporters uiteindelijk genieten van de wedstrijd, daar draait het uiteindelijk om.

Vragen/opmerkingen?
Technische commissies denken graag mee in het zoeken naar oplossingen. Kom je er niet uit of heb je andere vragen/opmerkingen, neem dan gerust contact op met het serviceteam van de KNGU.

055 505 8700 
[email protected]