Digitale BR-vergadering voorjaar 2021

In een ingelaste (informele) vergadering is op 6 mei door de bondsraad samen met het bestuur gereflecteerd op de uitkomsten van het Verinorm-rapport. Op 12 mei 2021 was de besluitvormende (digitale) bondraadsvergadering. Toehoorders konden aansluiten. Er is een update gegeven over de coronamaatregelen en de lopende procedure voor de bondsraadsverkiezing. Daarnaast is de bondsraad bijgepraat over het project leden- en contributiebeleid waarbinnen onder andere met een aantal experimenten wordt gestart.

De bondsraad heeft de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement hoofdstuk 2, 3, 4 en 9 goedgekeurd. Binnenkort worden de nieuwe versies op de website geplaatst. In hoofdstuk 4 is een belangrijke aanvulling gedaan op de onderscheidingsvormen van de KNGU. Er is besloten een nieuwe (topsport-)onderscheiding toe te voegen, die bedoeld is voor topsporters die een WK en/of EK-medaille hebben behaald of hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen. WK-kampioenen en topsporters die een medaille hebben gehaald op de Olympische Spelen kunnen erelid worden.

Om de impact van de resultaten van het Verinorm-onderzoek en de gevolgen voor de jaarrekening 2020 goed te kunnen overzien en te bespreken met de bondsraad, wordt de goedkeuring uitgesteld naar 17 juni 2021. Dit is een ingelaste formele vergadering, waar ook toehoorders kunnen aansluiten. De stukken worden op 3 juni op de website geplaatst.

De bondsraad heeft vertrouwen in Hugo Hollander als penningmeester van het bestuur en de leden hebben hem unaniem herbenoemd voor zijn tweede termijn van drie jaar. Gefeliciteerd Hugo! Na de zomer wordt een nieuw algemeen bestuurslid benoemd voor het aandachtsgebied governance en integriteit, als opvolger van Ab Warffemius. Op 24 april heeft de bondsraad al een opvolger voor Fieke Willems benoemd, namelijk Boudewijn de Vries. De KNGU gaat zo snel mogelijk op zoek naar een nieuw bestuurslid door het aftreden van Hetty Mulder. Daarvoor wordt een sollicitatiecommissie gevormd met twee bondsraadsleden, de voorzitter en de directeur.

In verband met het verlengen van de bondsraadsverkiezing blijven Leo Cuijpers, Johan Postema, Loek Heinsman, Mirjam Servaes en Paula van de Wijngaart tot 30 oktober in de bondsraad. Vivianne Zeestraten neemt vanaf nu het aandachtsgebied algemene coördinatie van Paula over. Paula wordt bedankt voor haar inzet als algemeen coördinator en voor de ontwikkeling van deze bondsraad.