Heeft jouw club al een VCP?

De campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘Wat kan mij helpen’ is gestart. Met deze maatschappijbrede campagne wil het ministerie mensen, die tegen hun wil een nare seksuele ervaring hebben gehad, motiveren zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. En vanzelfsprekend ondersteunen we dit initiatief, want elke negatieve ervaring is er een te veel!

Het ministerie heeft verschillende spotjes ontwikkeld onder andere over situaties op school, op de sportvereniging, tijdens het uitgaan en in de thuisomgeving. De filmspot over de sport vertelt een verhaal gebaseerd op diverse ervaringen, bij verschillende sporten. Het ministerie heeft gekozen voor het beeld van de turnsport. De afgebeelde turnster en de gebruikte naam zijn fictief. Meer informatie over de campagne vind je op de site van de rijksoverheid net als informatie over het zoeken van hulp of het melden van een incident.

Vertrouwenscontactpersoon
Gelukkig hebben verschillende gymclubs een eigen vertrouwenscontactpersoon (VCP) waar leden, maar bijvoorbeeld ook begeleiders en ouders terecht kunnen met hun grensoverschrijdende ervaringen binnen de club.

De rol van VCP is in het leven geroepen om binnen een vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, niet alleen de mogelijkheden die de campagne beschrijft, maar ook de mogelijkheden binnen de eigen club en de KNGU. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een ervaring op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.

Sociaal veilige club
Als club wil je alles op orde hebben zodat iedereen veilig en met plezier de gymsport kan beoefenen. Zet grensoverschrijdend gedrag op de agenda en zorg voor een goed preventief beleid. Daarom raden wij iedere vereniging aan een VCP aan te stellen. Heeft jouw club nog geen VCP en wil je aan de slag, klik hier voor het stappenplan. Hier vind je ook een link naar de opleiding (twee dagdelen) van het Centrum Veilige Sport Nederland.

Heb je vragen? Neem contact op met de VCP van de KNGU, Henriët van der Weg, via [email protected] of bel haar op nummer 055 505 87 35. Zij kan vragen beantwoorden over de VCP-opleiding, de functie van de VCP binnen de vereniging, maar ook als VCP optreden als je haar nodig hebt.