Maximale zittingstermijn bondsraad aangepast

Good governance, goed sportbestuur, is al jaren een belangrijk onderwerp binnen sportbonden. In 2005 heeft NOC*NSF al een oproep gedaan om de termijnen van bestuurders in te korten naar 2x4 jaar of 3x3 jaar, om zo continu te vernieuwen en te blijven voldoen aan de richtlijnen van good governance.

Op 31 oktober 2020 heeft de bondsraad daarom de nieuwe maximale zittingstermijn van het bestuur te weten 3x3 jaar goedgekeurd (verslag 31.10.2020). Vanaf 30 oktober 2021 is ook de zittingstermijn van de bondsraad aangepast naar 3x3 jaar, conform het advies in de nieuwe code goed sportbestuur 

  • Het aftreedrooster van het bestuur is hier te vinden. 
  • Het aftreedrooster van de bondsraad is hier te vinden.

Er is gekozen om de nieuwe zittingstermijn per oktober 2021 in te voeren. De nieuw gekozen bondsraadsleden nemen direct zitting voor 3 jaar. De lopende termijn van de overige, huidige, bondsraadsleden die dit jaar niet herkozen moesten worden, wordt hiermee verlengd met een jaar, waardoor hun eerste termijn nu 5 jaar is (en hun maximale termijn 11 jaar).  

Door naar zittingstermijnen van 3x3 jaar te gaan, blijft er vernieuwing in de bondsraad (conform het voorstel voor het nieuwe bestuusmodel in 2019). Vanaf nu worden elke 3 jaar verkiezingen georganiseerd. De eerstvolgende verkiezing is in 2024.