Misbruik in de sport, hoe leggen we dit vast?

Bij een sportclub moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Hier is de afgelopen jaren vaak over gesproken en uit gegevens blijkt dat voor veel mensen de route voor melding duidelijk is. Maar wat gebeurt er met een melding? Waar worden deze gegevens geregistreerd? 

Sinds januari 2020 worden alle incidenten en signalenonder andere door de KNGUop het gebied van seksuele intimidatie en misbruik in de sport vastgelegd in het Case Management Systeem Sport, kortweg CMSS. NOC*NSF heeft voor alle bonden dit systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Het CMSS wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland.  

Wat wordt geregistreerd? 
Het CMSS registreert meer dan alleen seksuele intimidatie en misbruik, onder meer ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld, als ook integriteitsschendingen, denk bijvoorbeeld aan matchfixing, het gebruik van doping en fraude. Met als doel: een veilige sport voor iedereen.  

In het CMSS kan de sportbond alleen meldingen maken en de dossiers inzien die betrekking hebben op de eigen sporttak. In ons geval heeft de KNGU dus het overzicht van alle meldingen en dossiers van onze sport. Het Centrum Veilige Sport Nederland kan ook meldingen toevoegen (in onze sport) en heeft het overzicht over alle dossiers in de sport om zo incidenten te kunnen volgen binnen de diverse sporten. Vanzelfsprekend wordt, bij melding, aan wettelijke eisen voldaan zoals onder andere de AVG voorschrijft.   
 
Meer informatie of melding doen 
Heb je nog vragen of wil je een melding doenneem vooral contact op. Dat kan op verschillende manieren. Kijk bij de links onderaan dit artikel welke manier het beste past bij jouw vraag of melding. Weet je niet goed waar je terechtkanNeem dan contact op met Henriët van der Weg (vertrouwenscontactpersoon KNGU). Mail naar [email protected] of bel 055 505 8735 (maandag t/m vrijdag). Jouw vraag of gesprek wordt door alle instanties altijd in vertrouwen behandeld. 
 
Alles over veilig sporten en het doen van een melding via de KNGU 
Centrum Veilige Sport Nederland 
Instituut Sport Rechtspraak