Nieuwe kandidaten voor de bondsraad bekend

Om de drie jaar worden er nieuwe leden gekozen voor de bondsraad van de KNGU. De bondsraad toetst het beleid en houdt toezicht op de beslissingen van de organisatie. Meer informatie over de bondsraad vind je hier.

Dit jaar verandert het verkiezingsproces. Volgens de recent aangepaste reglementen zal er geen verkiezing plaatsvinden als het aantal kandidaten lager is dan het aantal beschikbare zetels. Dit jaar zijn er vijf plaatsen beschikbaar, en vier mensen willen lid worden van de bondsraad. De kiescommissie krijgt daarom de bevoegdheid om deze kandidaten na een positieve beoordeling van hun geschiktheid voor te dragen aan de bondsraad. De bondsraad heeft met deze variant van de verkiezingsprocedure nog wel de mogelijkheid om tegen deze voordracht te stemmen, mocht daar aanleiding voor zijn.

Deze vier kandidaten hebben al positief nieuws ontvangen van de kiescommissie. We willen de kiescommissie hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens deze verkiezingsperiode en de voordracht van de kandidaat bondsraadsleden!

De KNGU streeft ernaar om alle leden actief te betrekken en te informeren over de ontwikkelingen rondom de bondsraadsverkiezing. De mensen die zich kandidaat hebben gesteld, zijn:

  • Marloes van Otterloo
  • Jitske Vasbinder
  • Joep Rietveld
  • Sebastián Groosman

De definitieve bevestiging inclusief de formele stemmingsprocedure van deze kandidaten als nieuwe leden van de bondsraad zal plaatsvinden tijdens de bondsraadsvergadering op 13 mei 2024.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via [email protected]