nijntje voor iedereen

Samen sporten met nijntje voor iedereen
Volgende week is het de Week van de Motoriek met als thema ‘meer én beter bewegen voor de jeugd’. Het is van cruciaal belang dat kinderen van jongs af aan met plezier veel en gevarieerd bewegen. Op die manier wordt de ontwikkeling van goede motorische vaardigheden gestimuleerd. Om die reden starten de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Special Olympics Nederland een samenwerking; nijntje voor iedereen.

nijntje Beweegdiploma
Het nijntje Beweegdiploma is het programma van de KNGU waarin peuters en kleuters wekelijks speelplezier hebben, terwijl ze alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. Hoog tijd dat dit structureel beschikbaar wordt voor kinderen met een beperking!

Play Unified
Special Olympics gaat voor een inclusieve wereld, gedreven door de kracht van sport. Een wereld waarin mensen met een verstandelijke beperking actief, gezond en gelukkig zijn. Om de positie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving te verbeteren is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen. Play Unified staat voor het realiseren van die ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Het gaat daarbij niet om het winnen, maar om het samen sporten en van elkaar leren. Nijntje plays unified!

nijntje voor iedereen
Alle kinderen, met en zonder verstandelijke beperking, werken samen aan het behalen van hun Beweegdiploma. Samen in één groep. Speelplezier waarbij alle kinderen, met en zonder beperking, de essentiële basisvormen van bewegen leren. Zo is nijntje nog meer voor iedereen.

Samen bewegen
De lessen van het nijntje Beweegdiploma zijn ontwikkeld op basis van onderzoeken over de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren spelenderwijs de tien basisvormen van bewegen: balanceren, kruipen, rollen en draaien, rennen en gaan, schommelen en zwaaien, klimmen en klauteren, springen, samen spelen en stoeien, balvaardigheid en bewegen op muziek. Elk kind beweegt op zijn eigen niveau. Zo zorgt het Beweegdiploma voor gezonde en gelukkige kinderen.

“Als moeder vind ik het fantastisch dat Eline nu samen met haar zusje Mirthe kan sporten. En Eline wilde heel graag, net als haar grote broer, een soort salto leren. Dat kan hier, dankzij de trainers van het nijntje Beweegdiploma.” – vertelt Eline’s moeder

Mogelijk dankzij de VriendenLoterij
Er zijn naar schatting 10.000 kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd 3-8 jaar. Het doel is om over vijf jaar 1.800 kinderen per jaar te begeleiden naar het nijntje Beweegdiploma. Dankzij financiering van de VriendenLoterij starten komend jaar verschillende pilots in o.a. Twente. Dat juist deze regio start met het uitrollen van nijntje voor iedereen is niet geheel zonder reden. In juni 2022 vinden hier de Special Olympics Nationale Spelen plaats. De 14 Twentse gemeenten zijn hier actief bij betrokken en streven naar een duurzame legacy voor de regio.

Wil jij meer weten?
Wil jij meer weten over dit project of samenwerken met ons? Dat kan, neem contact op met één van de twee projectleiders, Joke Davio [email protected] en Elles Kotte [email protected].