Onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De KNGU heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport in Nederland. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken en discussies rondom de Netflix-documentaire Athlete A en de berichten rondom topturn(st)ers en misbruik wereldwijd. Deze ontwikkelingen roepen ook herinneringen, vragen en zorgen op bij sporters, ouders, clubs en trainers in Nederland. Tijd voor een kritische toetsing.

Daarom komt er een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport. In het onafhankelijke onderzoek wordt gekeken naar de afhandeling van meldingen en de effectiviteit van reeds genomen maatregelen die moeten leiden tot een veilig sportklimaat. Ook worden sporters, clubs en trainers/coaches actief opgeroepen om melding te maken van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. 

Directeur Marieke van der Plas. “De noodzakelijke cultuurverandering die moet leiden tot pedagogisch verantwoorde en veilige sport is al jaren werk in uitvoering. Ook internationaal trekken we aan de bel. Tegelijkertijd stellen we vast dat er nog een wereld te winnen is. De reacties op actuele documentaires over dit onderwerp, maar ook de reacties op het artikel in Trouw van afgelopen week laten zien dat steeds meer mensen zich uit willen spreken. Daarom hebben we ook de oproep gedaan aan alle sporters en clubs: meld je, vertel over je ervaringen. Maar tegelijkertijd moeten we ook kritisch naar onszelf blijven kijken: doen we als bond de juiste dingen? Onze lijn is steeds: elke stap die wij als KNGU kunnen zetten om de cultuurverandering te versnellen, moeten we nemen. Daar valt dit onderzoek ook onder. En daarmee zijn we er nog niet. Dit is echt een langlopend proces, waar constante kritische toetsing nodig is.” 

In het onderzoek, dat zal gaan over aard en omvang van misbruik en grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters en de aanpak hiervan, wordt gekeken naar alle wedstrijddisciplines van de KNGU. Het onderzoek richt zich op de topsporters vanaf 12 jaar die vanaf 2013 (start van het project ‘naar een Veiliger Sportklimaat’) actief waren. Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers en dr. mr. Anton van Wijk van Verinorm B (een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. De resultaten worden geanonimiseerd weergegeven in een openbare rapportage en de uitkomsten worden rond het einde van dit jaar verwacht. 

Marieke van der Plas: “We willen een excellent, veilig positief sportklimaat. Over de volle breedte van de gymsport geldt op dit punt: goed is niet goed genoeg. Daarom roepen we als KNGU nadrukkelijk ook sporters op die niet tot de doelgroep van het onderzoek behoren, maar wel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, zich te melden. Hier vind je alle informatie.

Klik hier voor meer informatie over een veilig sportklimaat vanuit de KNGU.