Toelichting positie en inzet van trainers TeamNL

Wij merken dat er vragen zijn over de positie en inzet van trainers in de centrale trainingssetting van de (senioren) TeamNL dames. Bij sommige betrokkenen lijkt onterecht het beeld te bestaan dat oude Olympische programma ‘gewoon’ weer is hervat. Dat is niet het geval – er gelden strikte voorwaarden voor de trainingen en de TeamNL activiteiten worden tijdelijk anders ingevuld.

Daarom onderstaande toelichting. 

Zoals gemeld, zijn (onderzoekswaardige) meldingen voorgelegd aan het (tuchtorgaan) Instituut Sportrechtspraak (ISR) - dus ook die van bij Team NL betrokken trainers. Een belangrijke (bestuurlijke) voorwaarde voor een trainer om op de centrale locatie training te mogen geven, is dat de aanklager van het ISR op dat moment heeft beoordeeld of er een tijdelijke ordemaatregel nodig is. Het ISR geeft hierover een advies af, het bestuur van de KNGU besluit. Tijdens het onderzoek kan het ISR concluderen dat een ordemaatregel dient te worden gewijzigd, en kan het ISR met een nieuw advies komen. In de praktijk betekent dit dat een trainer bijvoorbeeld (tijdelijk) niet op de centrale locatie (gehuurd in SportQube Nijmegen) en/of op de eigen club training kan geven. Communicatie hierover dient om privacy redenen altijd te geschieden in afstemming met de betreffende trainer.

Over trainer/coach Vincent Wevers kan het bestuur melden dat de onafhankelijk aanklager van het ISR op grond van het tot dusver uitgevoerde onderzoek heeft geadviseerd een bestuurlijke ordemaatregel op te leggen. Deze houdt in dat Vincent Wevers in het belang van het onderzoek (en de melders) geen contact mag hebben met (oud)leden van de KNGU. Uitzondering hierop is het geven van trainingen aan de A-statushouders en selectiestatushouders van TeamNL. Dit ISR-advies is gegeven tegen de achtergrond dat er op dit moment geen aanleiding is Vincent Wevers dit te verbieden, aangezien er zich geen melders onder deze turnsters bevinden, de meldingen betrekking hebben op de periode voor 2010 en de trainingsmethoden van Vincent Wevers in 2020 niet vergelijkbaar zijn met de periode, waarover is gemeld.

Een ordemaatregel is een tijdelijke maatregel, die in het belang van het onderzoek en melders wordt genomen, en los staat van de uitkomsten van het onderzoek en de eventuele sancties die uiteindelijk dienen te worden opgelegd in een mogelijke tuchtrechtelijke procedure.

De KNGU is in gesprek met slachtoffers en (oud)sporters en andere betrokkenen, en staat altijd open voor contact. Ook wordt intensief samengewerkt met professionele organisaties voor doorverwijzing naar de juiste hulp en vervolgstappen.