Word jij bondsraadslid?

De kandidaatstelling voor de bondsraadsverkiezing is geopend. Wat doet de bondsraad eigenlijk?  

De bondsraadsleden worden gekozen vanuit de KNGU-leden. Zij vormen de brug tussen de belangen vanuit de gymsport en het strategische beleid van de KNGU. De bondsraad is formeel toezichthouder: de bondsraadsleden controleren of het gekozen beleid goed wordt uitgevoerd en past bij de verdere professionalisering van de gymsport.  

De bondsraad bestaat uit elf leden. Het schema van de zittingstermijnen is zo verdeeld dat iedere twee jaar een aantal leden aftreden. Soms kunnen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen, soms is de maximale zittingstermijn bereikt. Dit zorgt voor een goede mix tussen ervaren en nieuwe bestuurders. Vanaf april 2021 kunnen maximaal vijf nieuwe leden zitting nemen in de bondsraad. Als lid van de bondsraad zet je jouw ervaring en expertise in voor de verdere professionalisering van de gymsport.  

Op deze speciale pagina over de bondsraadsverkiezing is alle informatie over dit onderwerp verzameld. Hier staat ook hoe je je kunt aanmelden als kandidaat.