Contact Rhönradturnen

Voor vragen en opmerkingen over rhönradturnen activiteiten, kun je op de volgende manier handelen:

  1. Verenigingsniveau:
    Sporters of hun wettelijke vertegenwoordigers stellen hun vragen/opmerkingen aan hun eigen vereniging. Kan de vereniging de betreffende vraag niet beantwoorden, dan kan de vereniging via hun secretariaat vragen/opmerkingen voorleggen volgens de punten 2 t/m 4.
  2. Districtniveau
    Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de district technisch medewerker en/of district technische commissie rhönradturnen van het district waarbij de vereniging is aangesloten. De contactgegevens van de districten vind je hieronder.
  3. Landelijk of internationaal niveau:
    Verenigingen kunnen via hun secretariaat met hun inhoudelijke vragen/opmerkingen terecht bij de KNGU, afdeling Sporters & Fans (wedstrijden@kngu.nl) en/of de landelijk technische commissie rhönradturnen (secretaris@rhonrad.kngu.nl). De samenstelling van de landelijke technische commissie van Rhönradturnen vind je hieronder.

LANDELIJKE TECHNISCHE COMMISSIE  

Functie  Naam  E-mail
Secretaris Maarten van Stekelenburg secretaris@rhonrad.kngu.nl
Wedstrijdzaken Christa Bochanen wedstrijdzaken@rhonrad.kngu.nl
Juryzaken Petra Pijnenburg juryzaken@rhonrad.kngu.nl
Opleiding en IRV Kirstin Heerdink rol@rhonrad.kngu.nl

Vanuit de KNGU is Herman Jansen verantwoordelijk voor Rhönradturnen. Samen met de Landelijke Technische Commissie voeren ze regie over alles rondom de wedstrijden en reglementen.  

DISTRICT COMMISSIES

 

 Commissie district mid-west

Naam E-mail
Rita de Blok-Engels  

Commissie district Zuid-Holland

Functie Naam E-mail
Voorzitter/Financiën Jan van Asch j.van.asch@hccnet.nl
Wedstrijdzaken Christa Bochanen christabochanen@hotmail.com
PR Miranda Verveer  verveer.miranda1@gmail.com
Juryzaken Martine van den Boogaard  martinevdboogaard@live.nl