Arbeidscontracten

Het vastleggen van afspraken in een overeenkomst (je arbeidsvoorwaarden) geeft duidelijkheid vooraf, maar helpt ook toekomstige geschillen voorkomen. Als een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt overeengekomen is er sprake van een arbeidscontract.

Werk je bij een sportorganisatie die onder de CAO Sport valt? De spelregels voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst zijn dan hierin vastgelegd. De CAO Sport is een overeenkomst tussen Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden (FNV Sport, De Unie en CNV Dienstenbond), waarin arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die bij de individuele arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. De arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Sport zijn minimumvoorwaarden. Het staat je werkgever vrij om aanvullende afspraken te maken, die hij in een arbeidscontract vastlegt.

Arbeidscontract overig
Valt je werkgever niet onder de CAO Sport (of een andere cao), dan moet je arbeidscontract aan een minimaal aantal eisen voldoen. Zorg altijd voor een schriftelijke vastlegging om miscommunicatie te voorkomen.

Modelcontracten
De WOS heeft een aantal modelcontracten speciaal voor sportorganisaties gemaakt, waar je gebruik van kunt maken. De modellen zijn standaardmodellen en verschillende modelovereenkomsten – en contracten zijn hier te vinden en te downloaden als Word-document.  Op deze pagina vind je onze standaardovereenkomsten, overeenkomsten voor ZZP’ers en het stroomschema bepaal arbeidsrelatie.