Nieuwbouw of renovatie

Een nieuwe accommodatie realiseren of het renoveren van de huidige accommodatie, dat is een mooi vooruitzicht én tegelijkertijd ook een uitdaging. Het vergt veel tijd, aandacht en doorzettingsvermogen. Het is van belang dat jouw club een goede basis heeft zoals een voltallig bestuur, voldoende opgeleide trainer-coaches, enthousiaste vrijwilligers én financieel gezond is. Realiseer je vooraf goed dat dit soort trajecten gemiddeld acht jaar duren. Wil je een helder beeld krijgen waar jouw club staat? Check dan de DG meetlat of de verenigingsmonitor en ga naar aanleiding van de uitkomsten met de accountmanager van de KNGU in gesprek.  

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over:  

Het betrekken van lokale partners

Zet je lokale netwerk in! Bij het opzetten van een gymsportaccommodatie doe je dit niet alleen voor je club. Jij als club bent misschien wel de aanjager, maar vergeet niet ook andere betrokkenen mee te nemen in je plannen. Zo bouw je aan een stevig draagvlak. Denk hierbij aan: 

 • De gemeenteambtenaren, de wethouder en raadsleden; 
 • Het sportbedrijf in jouw regio; 
 • De lokale sportraad; 
 • Andere sportclubs en toekomstige gebruikers; 
 • Onderwijsinstellingen in de buurt; 
 • Zorgorganisaties die een rol kunnen spelen; 
 • Potentiële marktpartijen die interesse kunnen hebben. 

Door deze groepen te betrekken, zorg je voor een breed gedragen project en meer kansen op succes! 

Lees verder

Ervaringsdeskundigen in het netwerk

Andere clubbestuurders staan vaak te springen om hun verhalen en ervaringen te delen over hoe zij soortgelijke projecten hebben aangepakt. In jouw regio zijn er vast clubs die onlangs een gymsportaccommodatie hebben gerealiseerd. Tip: vraag de accountmanagers van de KNGU om jouw club in contact te brengen met zo'n ervaringsdeskundige of plaats een oproep op Facebook in de communitygroep Dutch Gymnastics The Crew. 

Wil je nog meer inspiratie en inzicht? Neem dan een kijkje bij de artikelen over hoe Sportvereniging W.I.K. dit heeft aangepakt. De columns van Jojanneke geven hier vast meer inzicht in.

Column 1

Column 2

En, voor een breed overzicht van de verschillende stappen die komen kijken bij het bouwen van een sportaccommodatie, check het artikel van ‘Alles over sport’. Daar vind je een schat aan informatie! 

Lees verder

Met de juiste expert aan tafel

Zoekt jouw club advies over (gym)sportaccommodaties? Super, jouw accountmanager helpt je graag! Neem contact op met je accountmanager via [email protected] en we gaan voor je aan de slag. In een eerste gesprek met je accountmanager kijken we samen waar jullie behoefte aan hebben en koppelen we je aan de juiste expert of ervaringsdeskundige. 

De KNGU werkt samen met Odin Wenting Bouwadvies, een specialist op het gebied van sportaccommodaties. Hij staat klaar om jouw club te helpen met allerlei vragen over sportaccommodaties. 

Het intakegesprek met de expert kan overal plaatsvinden: online, op een locatie naar keuze of in Wageningen. En goed nieuws: de KNGU betaalt een deel van dit gesprek. Let wel, eventuele vervolgtrajecten na het intakegesprek zijn voor eigen rekening. Maar, je profiteert wel van de voordelige afspraken die de KNGU met Odin Wenting Bouwadvies heeft gemaakt.

Lees verder

Verduurzamen van jouw sportaccommodatie

Wil je ook jouw accommodatie verduurzamen, maar geen idee waar te beginnen? Maak dan gebruik van een begeleidingstraject. NOC*NSF heeft een aantal goedgekeurde partijen uitgekozen: Groene club, Sportstroom, Sportkracht12, Sportief Opgewerkt en ENGIE Sportmatch. De contactgegevens van deze partijen vind je hier. Je kunt de partijen direct benaderen. 

Zaalinrichting: de partners van de KNGU

Janssen-Fritsen 
Het bedrijf Janssen-Fritsen uit Helmond ontwikkelt en produceert al sinds 1950 sportartikelen, sporttoestellen en spelmateriaal. Het ontwerpen en inrichten van een turnhal of turnzaal is een van hun specialisaties. Daarbij maakt het niet uit of je een nieuwe accommodatie wilt inrichten of een bestaande wilt renoveren. In beide gevallen zijn een goede coördinatie en technische begeleiding noodzakelijk. Op de website  lees je meer informatie over J&F en vind je de contactgegevens.  

Goed om te weten: als lid van de KNGU ontvang je 10% korting op een bestelling van toestellen en materialen bij Janssen-Fritsen. Op deze pagina lees je hoe je gebruik kan maken van de korting.   

Airtrack Factory  
Het bedrijf AirTrack Factory uit Nijmegen ontwikkelt en produceert sinds 2004 opblaasbare sportartikelen voor de turnsport. AirTracks voor in de gymzaal, AirFloors voor in de turnhal of een Airbag als ingebouwde opblaasbare landingsmat. Ook voor methodische materialen kun je AirTrack Factory bellen voor advies. Op de website lees je meer informatie over ATF en vind je de contactgegevens.  

Je ontvangt 10% korting op een bestelling bij AirTrack Factory. Lees er meer over op deze pagina  

Lees verder

De financiering van een gymsportaccommodatie en inrichting

Er zijn ongeveer 750 subsidieverstrekkende instanties, verdeeld over vier niveaus: 

 • Lokaal niveau (gemeente) 
 • Provinciaal niveau  
 • Landelijk niveau 
 • Europees niveau  

Ook zijn er subsidies of fondsen die zich specifiek richten op de sportsector, bijvoorbeeld:  

 • Lokale sportakkoorden 
 • Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) 
 • Stichting Waarborgfonds Sport  

De meest bekende subsidie is de BOSA. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties én aanschaf van sportmaterialen. Op deze pagina lees je meer informatie over de BOSA-regeling.  

Sportsubsidie database  
In de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport en Bewegen vind je alle informatie over de diverse subsidieregelingen en fondsen speciaal voor sportclubs. Ook kan je direct contactinformatie vinden van de instanties die de subsidies verstrekken. Om toegang tot deze database te krijgen, moet je een inlog aanvragen. 

Stichting Waarborgfonds Sport  
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een Nederlandse organisatie die financiële garanties biedt voor sportprojecten. Ze helpen bij het verkrijgen van financiering voor sportfaciliteiten zoals sporthallen. Gemeenten, sportclubs en geldverstrekkers werken samen met SWS om sportinfrastructuur te verbeteren. Hun doel is om sport toegankelijker te maken door de financiering van sportfaciliteiten te ondersteunen. 

Lees verder

De exploitatie van een sportaccommodatie

Een gemeente is vaak eigenaar en financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de sportaccommodatie. Al komt het verzelfstandigen of privatiseren van exploitatie en beheer komt steeds vaker voor. Er bestaan tal van stichtingen, sportbedrijven en marktpartijen die een rol spelen in de exploitatie van sportaccommodaties. 

Onder exploitatie van een sportaccommodatie vallen alle taken van het uitbaten van een sportaccommodatie. Denk aan de planning, communicatie met gebruikers, beheer, onderhoud etc.  

Hieronder een korte toelichting over de verschillende vormen van exploitatie: 

 • Gemeentelijke sportaccommodatie  
  De gemeente is eigenaar van de sportaccommodatie en financieel en bestuurlijk verantwoordelijk. De gemeente heeft ook de exploitatie van de accommodatie in handen. Dit betekent dat de gemeente zich bezighoudt met zowel het beleid als met de uitvoering omtrent de sportaccommodaties. 
   
 • Intern verzelfstandigde sportaccommodatie  
  De exploitatietaken liggen bij een zelfstandig gezet onderdeel van de gemeente. Voor de uitvoering van de exploitatietaken krijgt het onderdeel van de gemeente een budget waarbij afspraken zijn vastgelegd in het contract. De gemeente blijft financieel en bestuurlijk verantwoordelijk. De gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering, maar heeft deze taken en verantwoordelijkheden van elkaar gescheiden. 
   
 • Extern verzelfstandigde sportaccommodatie  
  Een organisatie of bedrijf met een eigen rechtspersoonlijkheid is verantwoordelijk voor de exploitatietaken. Deze organisatie geniet een bepaalde mate van zelfstandigheid en is (mede) verantwoordelijk voor de taakuitvoering. De gemeente blijft risicodragend ten aanzien van de sportaccommodaties en blijft daarmee eindverantwoordelijk. Op deze manier behoudt de gemeente invloed via de exploitatieovereenkomst of als aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder. 
   
 • Geprivatiseerde sportaccommodatie  
  Een private organisatie is eigenaar of risicodrager van de accommodatie en draagt de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid. Deze private organisatie regelt alle exploitatietaken. 

 

Lees verder