Verkiezing bonds­raadsleden 2024

Droom jij ervan om meer mensen te laten bewegen en genieten van de gymsport? De KNGU zoekt enthousiaste nieuwe bondsraadsleden die op strategisch niveau willen bijdragen aan deze missie.

De kandidaatstelling is inmiddels gesloten. Later dit jaar hoor je meer over het verdere verloop van de bondsraadsverkiezingen.

Over de kiescommissie

Bestuursmodel en kerndocumenten

Veelgestelde vragen

 • Wie zitten er in het bondsbestuur en in de bondsraad, en wat is hun functie?

  Klik hier voor de huidige samenstelling van het bondsbestuur.
  Klik hier voor de huidige samenstelling van de bondsraad.

  Het bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid. Voor de stip op de horizon. De medewerkers en vrijwilligers geven, met behulp van een jaarplan en een begroting, invulling en uitvoering aan dit beleid. Het bestuur ziet erop toe dat de werkorganisatie haar doelstellingen uit het jaarplan waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders.

  De bondsraad vertegenwoordigt alle KNGU-leden, en is een belangrijk democratisch orgaan binnen de bond. Een bondsraadslid moet onafhankelijk zijn en affiniteit hebben met de gymsport. De leden van de bondsraad houden toezicht op het bestuur en geven goedkeuring op onder andere het jaarplan en de begroting. Dit gebeurt in goede samenwerking met het bondsbestuur en de directie.

  Wil je meer weten wat het inhoudt om bondsraadslid te zijn? Vraag het de algemeen coördinator van de bondsraad Vivianne Zeestraten. Zij staat je graag te woord via [email protected].

 • Wanneer is de uitslag van de stemming bekend? 

  Inschrijven als kandidaat kan van 14 december 2023 tot en met 14 januari 2024. De verkiezing en stemmen op kandidaten vinden plaats van 11 tot en met 31 maart 2024. Uiterlijk 3 april 2024 wordt de uitslag door de kiescommissie bekendgemaakt.  

 • Wanneer worden de nieuwe bondsraadsleden benoemd?  

  Tijdens de bondsraadsvergadering van 13 mei 2024 worden de nieuwe bondsraadsleden officieel benoemd en de herbenoeming van zittende leden officieel goedgekeurd. 

 • Wat is de bondsraadsverkiezing?

  De bondsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de gymsport en vormt de brug tussen de belangen van leden en de koers van de KNGU. De bondsraadsverkiezing is de democratische procedure om nieuwe leden voor de bondsraad te werven en zittende leden te kunnen herbenoemen. Elk KNGU-lid kan zich kandidaat stellen voor de bondsraadsverkiezing en elke club kan namens haar leden een stem uitbrengen op de uiteindelijke kandidatenlijst. Ook buitengewoon leden en individuele leden hebben het recht om te stemmen voor de bondsraadsverkiezing. 

 • Hoe gaan de verkiezingen in zijn werk?

  Na bekendmaking van de definitieve kieslijst wordt de online stembus geopend.

  Volgens de statuten hebben alle bij de KNGU aangesloten verenigingen (gewone leden), alle andere aangesloten organisaties (buitengewone leden) en alle individuele leden het recht om de bondsraadsleden te kiezen.

  Clubs stemmen via deze website, en met een eigen code, op hun favoriete kandidaat. Per club kan één stem worden uitgebracht: de club stemt dus namens de clubleden.
  De stemmen worden meegerekend naar rato van het aantal leden van de betreffende club (op basis van een staffel).

  Ook buitengewone leden en individuele leden ontvangen een unieke stemcode.