Aanpassingen huishoudelijk reglement

Op 30 oktober 2021 heeft de bondsraad belangrijke wijzigingen in hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 7 en 8 van het huishoudelijk reglement goedgekeurd. De versies met track en trace zijn bij de vergadering te vinden, zodat de verschillen direct duidelijk zijn. De finale versies vind je hier

Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd?
In hoofdstuk 2, 3, 5, 7 en 8 zijn belangrijke wijzigingen gedaan omtrent de verantwoordelijkheid van de KNGU bij de samenstelling van de delegatie bij internationale wedstrijden. Dit is ter beoordeling aan de KNGU. De KNGU stelt dat trainers-coaches waar tuchtrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek naar loopt niet mee kunnen naar internationale wedstrijden/evenementen.

Artikelen in hoofdstuk 2, 3 en 8 zijn hierop geconcretiseerd en geactualiseerd. In hoofdstuk 5 is een aantal artikelen aangescherpt en verduidelijkt.  In hoofdstuk 7 is verduidelijkt dat een rol/functie voor KNGU-activiteiten onder andere afhankelijk is van het in bezit zijn van een VOG en van het ‘van onbesproken gedrag’ zijn. De term ‘van onbesproken gedrag zijn’ is nader toegelicht. 

Het bestuur besluit in dit kader dat een trainer-coach of een andere functionaris met een representatieve functie na een tuchtrechtelijke uitspraak/veroordeling niet meer op nationaal niveau actief kan zijn voor de KNGU.
 

Artikelen per hoofdstuk die gewijzigd zijn:  
Hoofdstuk 1: Artikel 1.0.05 | Artikel 1.2.01 
Hoofdstuk 2: Artikel 2.2.06 (verwijderd) | Artikel 2.5.02 | Artikel 2.5.04 
Hoofdstuk 3: Artikel 3.0.01 | Artikel 3.0.03 | Artikel 3.1.05 | Artikel 3.3.04 
Hoofdstuk 5: Artikel 5.0.01 | Artikel 5.0.04 | Artikel 5.1.11 | Artikel 5.1.12 | Artikel 5.2 en 5.2.01
Hoofdstuk 7: Artikel 7.0 | Artikel 7.0.07 | Artikel 7.1.04 | Artikel 7.2, artikel 7.2.01 en 7.2.02
Hoofdstuk 8: Artikel 8.0.03 | Artikel 8.1.03

De wijzigingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met een advocaat en juristen.