Digitale bondraadsvergadering 23 april

Op 23 april 2020 was de eerste digitale bondraadsvergadering. Ook toehoorders konden aansluiten bij de online vergadering. De laatste ontwikkelingen rond de coronamaatregelen in de sport en de (financiële en maatschappelijke) impact ervan op de KNGU en haar leden/clubs zijn besproken. Daarnaast is het jaarverslag inclusief jaarrekening 2019 goedgekeurd en is er een infographic gepubliceerd met facts & numbers van het KNGU-Basisaanbod in 2019. Leuk om te lezen!  
 
Ook is het geactualiseerde huishoudelijk reglement (HR) goedgekeurd. De huidige statutencommissie, externe experts en iedereen die eraan mee heeft gewerkt, worden bedankt voor het vele werk! Dit HR is geldig vanaf het wedstrijdseizoen 2020/2021. Meer informatie hierover volgt later.  

Verder is Hetty Mulder herbenoemd voor haar 2e termijn als algemeen bestuurslid. En Meta Neeleman en Koos Block hebben hun taak als algemeen bestuurslid per 18-2-2020 neergelegd. Het bestuur gaat verder met vijf bestuursleden.  

De Statutencommissie is als bondscommissie opgeheven en wordt omgevormd tot een pool van expertsMeer informatie volgt later dit jaar. Daarnaast kunnen we voortaan digitaal vergaderen/besluiten met de Bondsraad omdat de statuten hierop worden aangepast.