Extra digitale BR-vergadering juni 2021

In de extra ingelaste (digitale) vergadering van 17 juni van de bondsraad – waarbij toehoorders konden aansluiten - stond de goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening 2020 op de agenda.

Daarnaast is de bondsraad bijgepraat over het proces met betrekking tot het nieuwe wedstrijdsysteem en zorgen over de haalbaarheid voor vrijwilligers in bepaalde regio’s. Ook is gesproken over de ledenontwikkeling die door de coronamaatregelen onvoorspelbaar en onzeker is – deze wordt nauwlettend gevolgd.

De bondsraad heeft het jaarverslag inclusief jaarrekening 2020 goedgekeurd met complimenten voor het resultaat in roerige tijden. Ter informatie zijn de KNGU-klachtenrapportage 2020 en de resultaten van het KNGU-basisaanbod met de bondsraad gedeeld.