Cultuurverandering in de gymsport; een overzicht

In onderstaand overzicht staan de verschillende acties/reacties van de KNGU in het kader van het onderzoek grensoverschrijdend gedrag en algemene informatie Veilig Sportklimaat KNGU.

Coachstaf Olympische spelen turnen dames bekend (9 april 2021)
Mark Meijer heeft vandaag tijdens een update de coachstaf voor de Olympische spelen turnen dames bekend gemaakt.

Gerben Wiersma stopt als bondscoach turnen dames (18 maart 2021)
Tijdens de persupdate van donderdag 18 maart heeft Gerben Wiersma bekend gemaakt dat hij stopt als bondscoach van het Nederlands vrouwen turnteam.

Cultuurverandering in de gymsport (18 maart 2021)
Tijdens de persbijeenkomst van 18 maart hebben Marieke van der Plas en Mark Meijer een update gegeven rondom het drie sporenaanpak. 

Cultuurverandering in de gymsport (15 februari 2021)
Tijdens de persbijeenkomst van 15 februari hebben Marieke van der Plas en Mark Meijer een update gegeven rondom het drie sporenaanpak.

Update positie trainers/coaches topsportprogramma turnen dames (8 december 2020)
Op 8 december heeft de KNGU de samenwerking met coaches Patrick Kiens en Frank Louter opgezegd. Dat betekent dat zij geen onderdeel meer uitmaken van het nationale topsportprogramma turnen dames.

Cultuurverandering gymsport update (8 december 2020)
Tijdens de persbijeenkomst van 8 december, is een update rondom het drie sporenaanpak gegeven.

Update positie TeamNL trainers (12 november 2020)
Op 12 november heeft de KNGU een korte persupdate georganiseerd, omdat er een wijziging is in de ordemaatregel van Nico Zijp en in die van Vincent Wevers. 

Cultuurverandering gymsport update (4 november 2020)
Tijdens de persbijeenkomst van 4 november, is een update rondom het drie sporenaanpak gegeven en teruggeblikt op het ronde tafelgesprek.

Cultuurverandering gymsport update (29 september 2020)
Tijdens de persbijeenkomst van 29 september, is een update door de KNGU rondom het drie sporenaanpak gegeven.

Vaststelling begeleidingscommissie (29 september 2020)
De leden die zitting hebben in de begeleidingscommissie van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. 

Toelichting positie en inzet van trainers TeamNL (3 september 2020)
Er gelden strikte voorwaarden voor de trainingen en de TeamNL activiteiten worden tijdelijk anders ingevuld.

Cultuurverandering gymsport (1 september 2020)
Tijdens de persbijeenkomst van 1 september, zijn de vervolgstappen van de KNGU rondom grensoverschrijdend gedrag en intimidatie toegelicht in een drie sporenaanpak.

Wetenschappelijk onderzoek vs. individuele meldingen (10 augustus 2020)
Hier vind je meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek en hoe je als individu melding kan doen van ervaringen rondom grensoverschrijdend gedrag.

Olympisch traject 2021 aangepast (29 juli 2020)
Het bestuur stopt het topsportprogramma turnen dames van Team NL per direct. Het effect hiervan is dat betrokken coaches geen actieve rol hebben in het TeamNL topsportprogramma gedurende het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. In bovenstaand bericht vind je het gehele persbericht inclusief reacties van Marieke van der Plas, Monique Kempff en Mark Meijer.

Statement n.a.v. verklaring Joy Goedkoop (26 juli 2020)

Statement n.a.v. publicatie misbruik in de turnsport (24 juli 2020)
Naar aanleiding van een serie verschenen artikelen over misbruik in de Nederlandse turnsport, heeft de KNGU een reactie geformuleerd. Naast een reactie roept de KNGU alle sporters van alle niveaus op om zich te melden bij het Centrum Veilige Sport en of het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wanneer ze ongewenst gedrag hebben ervaren, zowel nu als in het verleden.

Berichtgeving KNGU start onderzoek grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport in Nederland (21 juli 2020)
De KNGU heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan in de gymsport in Nederland. Aanleiding hiervoor zijn de gesprekken en discussies rondom de Netflix-documentaire Athlete A en de berichten rondom topturn(st)ers. Deze ontwikkelingen roepen ook herinneringen, vragen en zorgen op bij sporters, ouders, clubs en trainers in Nederland. Tijd voor een kritische toetsing.

Brief KNGU aan FIG (17 juli 2020)
Met deze brief doet de KNGU een vriendelijk beroep op de FIG (Fédération Internationale de Gymnastique) om te komen tot een internationale dialoog over de kwestie rond veilige sportomgevingen.

Interview met directeur Marieke van der Plas in Trouw (10 juli 2020)

Infographic voor clubbestuurders
In deze infographic vind je een overzicht van alle onderdelen die binnen intimidatie (seksueel) en misbruik in de sport voor jou als clubbestuurder belangrijk zijn om te weten.

Infographic voor sporters
In deze infographic vind je een overzicht van alle onderdelen die binnen intimidatie (seksueel) en misbruik in de sport voor jou als sporter belangrijk zijn om te weten en hoe je als slachtoffer of getuige een melding kan maken en hulp kan inschakelen.

Algemene informatie Veilig Sportklimaat KNGU

Algemene informatie KNGU veilig sportklimaat
De KNGU zet zich in voor een positieve sportcultuur waarin iedereen met plezier en veilig kan sporten. Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen, maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op geen enkele wijze bedreigd voelt. Lees hier het hele bericht.

Informatiepagina KNGU melden grensoverschrijdend gedrag/Seksuele intimidatie 
Iedereen, van gymnast tot een clubbestuurder en van jurylid tot coach, kan te maken krijgen met vormen van grensoverschrijdend gedrag/ seksuele intimidatie. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Op deze pagina vind je meer informatie.

Infographic seksuele intimidatie en misbruik in de sport NOC*NSF
In deze infographic vind je een overzicht van alle onderdelen die binnen sexuele intimidatie en misbruik in de sport voor jou als clubbestuurder belangrijk zijn om te weten en wat de rol van NOC*NSF, Centrum voor veilig sporten en de bond zijn.